การประชุมสมัชชา ประจำปี 2019

มอบใบประกาศนียบัตร ซูเปอร์จิ๋ว

มอบใบประกาศนียบัตร อาลักษณ์จิ๋ว