ท่ามือจากคำในพระคัมภีร์

ท่ามือจากคำในพระคัมภีร์

คำอธิบาย คลิกที่ตัวอักษร


เมื่อท่านถวายเพื่อ “การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ” เงินของท่านจะถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์  ค่าตอบแทนผู้แปล และอาสาสมัคร ค่าเดินทางสำหรับผู้ตรวจคำแปล และการทดสอบกับชุมชน  จัดการประชุมและอบรมเกี่ยวกับภาษามือ ฯลฯ

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนพันธกิจ ได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Bank name : TMBThanachart  Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8