พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับศึกษา

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับศึกษา

จะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนในประเทศ อ่านทำความเข้าใจและมีส่วนร่วม ด้วยพระคำของพระเจ้า?

ตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ดำเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ "เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์" โดยสมาคมฯ ได้มุ่งเน้นใส่ใจในการเตรียมทีมงานที่มีคุณภาพ และทุ่มเทใจในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า เพื่อเขียนคำอธิบายพระคัมภีร์ฉบับศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทไทย แต่ยังคงมาตรฐานสากลไว้  เพื่อให้พี่น้องคริสตชนไทยทุกคนที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าจะเข้าใจพระวจนะอย่างถูกต้อง ไม่ถูกผู้สอนเท็จหลอกลวงโดยนำคำสอนที่ไม่ถูกต้องมาครอบงำความคิด พระคัมภีร์ฉบับศึกษาจะให้ข้อมูลคำสอนที่ถูกต้องแก่คริสตชนไทย

พระคัมภีร์ฉบับศึกษาที่สมาคมฯ กำลังจัดทำนี้ เป็นคำอธิบายที่เขียนขึ้นโดยนักวิชาการไทย ไม่ใช่การแปลจากภาษาอังกฤษ และคำอธิบายที่เขียนนั้นเป็นการอธิบายจากพระคัมภีร์ไทยฉบับมาตรฐาน โดยเนื้อหาหลักของพระคัมภีร์ฉบับศึกษาจะเป็นการอธิบายถึงสาระสำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย  เบื้องหลังของหมวดพระธรรม เบื้องหลังของพระธรรมแต่ละเล่ม คำอธิบายเนื้อหาเป็นตอน เป็นข้อ เป็นคำ เป็นวลี และประโยคที่เข้าใจยาก รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทไทยด้วย นอกจากนี้ยังมีการระบุตำแหน่งของเมืองที่แสดงในแผนที่เพื่อให้ผู้อ่านค้นหาได้ง่ายขึ้น

พระคัมภีร์ฉบับศึกษาที่จัดทำเสร็จแล้ว ได้แก่ พระธรรมเอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์ โยบ สดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย์   เพลงซาโลมอน อิสยาห์ เนหะมีย์ เพลงคร่ำครวญ เอเสเคียล และดาเนียลโยชูวา ผู้วินิจฉัย และนางรูธ 

แผนการสำหรับปี 2022 คือ พระธรรม 1-2 ซามูเอล 1-2 พงศ์กษัตริย์ หมวดผู้เผยพระวจนะใหญ่ หมวดผู้เผยพระวจนะน้อย และหมวดเบญจบรรณ ต่อไปซึ่งคาดหวังว่าจะให้เสร็จทั้งหมดในปี 2023

ขั้นตอนการจัดทำเริ่มจากผู้เขียนจะต้องศึกษาและทำการเขียนคำอธิบาย เมื่อเขียนเสร็จแล้วจึงให้ผู้เขียนอีกท่านหนึ่งทำการตรวจไขว้ และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้เขียนคนแรกนำกลับไปแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งต่อให้ที่ปรึกษาการแปลของสหสมาคมพระคริสตธรรมสากลตรวจความถูกต้อง หลังจากนั้นผู้เขียนคนแรกต้องแก้ไขเนื้อหาให้เรียบร้อยแล้วส่งให้นักลีลาภาษาขัดเกลาภาษาให้อ่านได้อย่างราบรื่นก่อนที่ผู้เขียนคนแรกจะนำไปแก้ไขตามให้เรียบร้อย และส่งต่อให้ผู้เรียงพิมพ์ และเข้าโรงพิมพ์ต่อไป และเพื่อให้ทุกขั้นตอนมีความถูกต้อง จึงทำให้การเขียนพระคัมภีร์ฉบับศึกษาแต่ละเล่มนั้นใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน และมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำสูง ต้องใช้บุคลากรและงบประมาณจำนวนมาก แต่ก็คุ้มค่าเพราะสิ่งที่เขียนเสร็จ จะอยู่กับคริสตชนไทยยาวนานนับสิบๆ ปี

การจัดทำพระคัมภีร์ฉบับศึกษาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รับเงินถวายจากต่างประเทศลดลงเนื่องจากโควิด ทุนทรัพย์ในการจัดทำจึงขาดหายไปจำนวนมาก เราจำเป็นต้องระดมเงินถวายภายในประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้พันธกิจนี้สำเร็จ หากโครงการนี้หยุดชะงักลง ผู้เขียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะมาเป็นเวลานานก็จะต้องไปทำงานอื่น และพระธรรมเล่มที่เขียนค้างไว้ก็จะไม่มีใครสานต่อ จะทำให้โครงการนี้ไม่สำเร็จ หรืออาจจะต้องล่าช้าไปอีกนาน คนที่ต้องการก็ไม่มีหนังสือใช้

สมาคมฯ จึงขอให้ท่านโปรดอธิษฐานเผื่อพันธกิจนี้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้วยการซื้อพระคัมภีร์ฉบับศึกษาเพื่อนำไปใช้ส่วนตัว แนะนำคนอื่นให้ใช้ และร่วมถวายทรัพย์ตามกำลังของท่าน เพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วงและเป็นพระพรแก่คริสตชนไทยที่จะเข้าใจและใช้พระวจนะของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการจัดทำพระคัมภีร์ฉบับศึกษา ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทิสโก เลขที่บัญชี 0149-237-0050194

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Tisco Account number : 0149-237-0050194