พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน

พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน

ความ​เป็น​มา​และ​จุด​ประ­สงค์​ของ​การ​จัด​ทำ​พระ​คริสต​ธรรม​คัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน

พระ​คริสต​ธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​มาตร­ฐาน 2011 นี้ เป็น​การ​แก้​ไข​คำ​แปล​พระ​คริสต​ธรรม​คัมภีร์ ฉบับ 1971 ซึ่ง​ได้​รับ​ความ​นิยม​อย่าง​แพร่​หลาย​เป็น​เวลา​ยาว​นาน​ใน​หมู่​คริส​เตียน​ไทย อย่าง​ไร​ก็​ตาม เมื่อ​วัน​เวลา​ผ่าน​ไป ภาษา​ไทย​ก็​เปลี่ยน​แปลง การ​ศึกษา​ค้น​คว้า​เกี่ยว​กับ​พร​ะคัมภีร์ รวม​ทั้ง​ภาษา​ที่​ใช้​บัน​ทึก​พระ​คัมภีร์ ซึ่ง​แต่​แรก​คือ ภาษา​ฮีบรู ภาษา​อารา­เมค และ​ภาษา​กรีก ได้​พัฒนา​ขึ้น​มาก อีก​ทั้ง​มี​การ​ค้น​พบ​หลัก​ฐาน​ทาง​โบ­ราณ​คดี​และ​เอก­สาร​โบ­ราณ​เพิ่ม​ขึ้น ทำ​ให้​เรา​เข้า​ใจ​สิ่ง​ที่​ไม่​ชัด​เจน​ใน​อดีต​ได้​ดี​ยิ่ง​ขึ้น การ​แก้​ไข​คำ​แปล​ใน​ครั้ง​นี้ จึง​เป็น​การ​เก็บ​รักษา​ส่วน​ที่​ดี​ของ​พระ​คริสต​ธรรม​คัมภีร์ ฉบับ 1971 ไว้ และ​ใน​ขณะ​เดียว​กัน​ก็​ปรับ​ปรุง​คำ​แปล​ให้​ดี​ยิ่ง​ขึ้น​กว่า​เดิม และ​ได้​แก้​ไข​หลาย​ส่วน​ในพระ​คัมภีร์​ที่​ไม่​ชัด​เจน​ให้​ถูก​ต้อง​ชัด​เจน​ยิ่ง​ขึ้น

โครง​การ​แก้​ไข​คำ​แปล​นี้​เริ่ม​ต้น​ตั้ง​แต่​ปี ค.ศ.1997 และ​เสร็จ​สิ้น​ใน​ปี ค.ศ.2010 ซึ่ง​ใช้​เวลา​นาน​ถึง 14 ปี สา​เหตุ​ที่​ต้อง​ใช้​เวลา​นาน​ใน​การ​แก้​ไข​ก็​เนื่อง​จาก​เนื้อ​หา​ของ​พระ​คริสต​ธรรม​คัมภีร์​นี้​มี​มาก อีก​ทั้ง​มี​ผู้​เขียน​หลาย​คน ซึ่ง​ผู้เขียน​แต่​ละ​คน​นั้น​ก็​เขียน​ใน​ต่าง​ยุค​ต่าง​สมัย บาง​ยุค​ก็​ห่าง​กัน​นับ​เป็น​พันปี อนึ่ง​ใน​การ​แปล​ใน​ครั้ง​นี้​เรา​แปล​มา​จาก​ฉบับ​ภาษา​ฮีบรู​และ​ภาษา​กรีก​ที่​จัด​ทำ​ขึ้น​ตาม​มาตร­ฐาน​ของ​สห­สมาคม​พระ​คริสต​ธรรม​สากล (United Bible Societies) ซึ่ง​เป็น​หน่วย​งาน​ที่​แปล​พระ​คัมภีร์​มาก​ที่สุด​ใน​โลก และ​การ​แปล​นี้​ก็​ได้​ดำเนิน​ตาม​มาตร­ฐาน​ของ​สห­สมาคม​พระ​คริสต​ธรรม​สากล ภาษา​ที่​ใช้​เขียน​พันธ­สัญญา​เดิม​นั้น​คือ​ภาษา​ฮีบรู​และ​ภาษา​อารา­เมค​สมัย​โบ­ราณ ส่วน​ภาษา​ที่​ใช้​เขียน​พันธสัญญา​ใหม่​คือ​ภาษา​กรีก​ซึ่ง​ไม่​ได้​ใช้​แล้ว​ใน​ปัจ­จุ­บัน คำ​ศัพท์​จำ­นวน​มาก​ที่​ปรา­กฏ​อยู่​ใน​พระ​คัมภีร์​จึง​เป็น​คำ​ศัพท์​ที่​คน​ใน​สมัย​ปัจ­จุ­บัน​ไม่​เข้า​ใจ ผู้​แปล​ต้อง​บัญ­ญัติ​ศัพท์​เฉพาะ​ขึ้น และ​ได้​เพิ่ม​หน้า​ประมวล​ศัพท์​ไว้​ท้าย​เล่ม​เพื่อ​อธิบาย​ความ​หมาย​ของ​คำ​เฉพาะ​เหล่านี้ คำ​ศัพท์​คำ​เดียว​กัน​ที่​ถูก​ใช้​ต่าง​สมัย ความ​หมาย​ก็​ไม่​เหมือน​กัน ถึง​แม้​ผู้​แปล​จะ​ยึด​หลัก​การ​แปล​ที่​จะ​แปล​คำ​ใน​ภาษา​ฮีบรู​หรือ​ภาษา​กรีก​ให้​เป็น​คำ​เดียว​กัน​อย่าง​สม่ำ​เสมอ​ใน​ภาษา​ไทย แต่​ผู้​แปล​จำ​เป็น​ต้อง​พิจาร­ณา​บริบท​ของ​คำ​นั้นๆ ด้วย ดัง​นั้น​จึง​ไม่​สามารถ​แปล​คำ​เดียว​กัน​จาก​ภาษา​เดิม​ให้​เป็น​คำไทย​ที่เหมือน​กัน​ตลอด​ทั้ง​เล่ม

อ่านต่อคลิกที่นี่

จุด​เด่น​ของ​พระ​คริสต​ธรรม​คัมภีร์​ฉบับ​นี้​คือ เข้า​ใจ​ง่าย รู้​เรื่อง ถูก​ต้อง ชัด​เจน เห็น​ภาพ สอดคล้อง​กับ​บริ​บท​ไทย ได้​มาตร­ฐาน​สา​กล และ​ยัง​ช่วย​ให้​ผู้​อ่าน​รู้​พระ​ประ­สงค์​ของ​พระ​เจ้า ตั้ง​แต่​อดีต ปัจ­จุ­บัน และ​อนา­คต