กิจกรรมสัญจร รับพระพร 365 วัน

กิจกรรมสัญจร รับพระพร 365 วัน

โครงการจิตอาสามอบพระคัมภีร์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

ปณิธานของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)

ที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์ นอกจากพันธกิจด้านการแปลและการผลิตพระคัมภีร์ที่ดำเนินมาตลอดระยะเวลามากกว่า 130 ปีแล้ว TBS ยังทำพันธกิจด้านการเผยแพร่พระคัมภีร์ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล ตลอดจนพันธกิจที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับพระคัมภีร์ในทุกวิถีทาง รวมถึงโครงการจิตอาสามอบพระคัมภีร์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง อันเป็นที่มาของ “กิจกรรมสัญจร รับพระพร 365 วัน”

ภารกิจของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)

ให้เด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ในชุมชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติหากแต่ขาดโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงเรื่องราวพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่นคำสอนเรื่องความรักและการให้อภัย ผ่านพระคัมภีร์การ์ตูนและพระคัมภีร์ระบายสีสองภาษา ได้แก่ หนังสือ “รับพระพร 365 วัน” และ “พระคัมภีร์ระบายสีของฉัน” นอกจากเด็กๆ จะสามารถเข้าถึงพระเจ้าอย่างลึกซึ้งในภาษาไทยแล้ว ยังได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนทักษะทางศิลปะ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งทำให้การอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องสนุกเพลิดเพลินและน่าจดจำ

การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ

โดย TBS เป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดโครงการดังกล่าวทั้งหมด แต่โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างล่าช้าและไม่สามารถลุล่วงได้ หากขาดการระดมทุนสนับสนุนจากผู้ถวาย สมาชิก พันธมิตร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาและมีภาระใจ TBS จึงขอรับการสนับสนุน 2 รูปแบบ ดังนี้

 • ผู้ถวายมอบทุนทรัพย์ ถวายเพื่อซื้อชุดหนังสือ “รับพระพร 365 วัน” และ “พระคัมภีร์ระบายสีของฉัน” ราคาชุดละ 610 บาท
 • อาสาสมัครมอบเสียงและเวลา เป็นพระพรร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมสัญจรร่วมกับทีมงาน TBS

เพื่อให้เด็กกำพร้า และเด็กยากไร้ในชุมชน มีโอกาสเข้าถึงพระคัมภีร์ในรูปแบบหนังสือเด็ก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของพระคัมภีร์
และได้ยินข่าวประเสริฐซึ่งนำไปสู่ความรอด

แผนการทำงาน

มอบหนังสือ “รับพระพร 365 วัน” และ “พระคัมภีร์ระบายสีของฉัน” พร้อมจัดกิจกรรมสัญจร อาทิ สันทนาการ เล่านิทาน สอนระบายสี ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า และเด็กยากไร้ในชุมชน

 • สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นเจ้าของโครงการ ดำเนินการผลิต และจัด “กิจกรรมสัญจร รับพระพร 365 วัน” ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า และเด็กยากไร้ในชุมชน
 • สมาคมพระคริสตธรรมไทยออกจดหมายเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร คริสตจักรต่างๆ และคริสตชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ โดยการถวายทรัพย์เพื่อซื้อหนังสือ จำนวนเล่มตามกำลังของผู้ถวาย
 • การดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
  • ระยะที่หนึ่ง กันยายน - ธันวาคม 2023 ระดมทุนและมอบหนังสือรับพระพร 365 วัน และพระคัมภีร์ระบายสีของฉัน จำนวน 300 ชุด
  • ระยะที่สอง มกราคม - มิถุนายน 2024 ระดมทุนและมอบหนังสือรับพระพร 365 วัน และพระคัมภีร์ระบายสีของฉัน จำนวน 400 ชุด
  • ระยะที่สาม กรกฎาคม - ธันวาคม 2024 ระดมทุนและมอบหนังสือรับพระพร 365 วัน และพระคัมภีร์ระบายสีของฉัน จำนวน 300 ชุด

การส่งมอบจะใช้วิธีติดต่อไปยังสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า และชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมสัญจร อาทิ สันทนาการ เล่านิทาน สอนระบายสี ให้แก่เด็กๆ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน 7 แห่ง ได้แก่ บ้านหทัยรัก บ้านพักพิงเด็กกำพร้า, สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย, Children Home ตะวันใหม่ จ.สมุทรปราการ, สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าราชวิถี, ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี, ชุมชนบ้านมั่นคงซอยสวนพลู, และมูลนิธิบ้านพระพร ทั้งนี้ อาจนำอาหารและขนมจากผู้ถวายไปแบ่งปันในคราวเดียวกัน


เป้าหมาย 610,000 บาท สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า และชุมชน จะได้รับหนังสือรับพระพร 365 วัน และพระคัมภีร์ระบายสีของฉัน 1,000 ชุด

 • ระยะที่หนึ่ง กันยายน - ธันวาคม 2023 หนังสือจำนวน 300 ชุด ระดมทุนได้ 31,173 บาท 14 ผู้ถวาย
 • ระยะที่สอง มกราคม - มิถุนายน 2024 หนังสือจำนวน 400 ชุด ระดมทุนได้ 11,535 บาท 6 ผู้ถวาย
 • ระยะที่สาม กรกฎาคม - ธันวาคม 2024 หนังสือจำนวน 300 ชุด ระดมทุนได้ 0 บาท 0 ผู้ถวาย

ขอเชิญร่วมสนับสนุนพันธกิจกับเรา ได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานพหลโยธิน ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 069-2-72569-7

Bank details for donations
Bank name : Kasikorn Branch : Phahonyothin Account name : Thailand Bible Society Account number : 069-2-72569-7