ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2023

“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023

พระธรรมลูกา บทที่ 1-24 ฉบับมาตรฐาน

...ตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

กิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ระดับเยาวชน หรือรู้จักกันในชื่อ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนช่วงอายุ 9-18 ปี รักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ และนำดวงวิญญาณของเยาวชนไทยมารู้จักกับพระเจ้า โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าได้มีโอกาสเข้าแข่งขันด้วย กิจกรรมนี้ได้รับการตอบสนองอย่างดีทั้งจากโรงเรียน คริสตจักร และบ้านพักเยาวชนต่างๆ มาเป็นเวลาหลายปี แม้จะมีค่าลงทะเบียน แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด


เปิดรับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2023

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ

 • รุ่นเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6
 • รุ่นกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • รุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 แบบ ตามความสนใจ

1. การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์)

กติกาการแข่งขัน 
 • แบบทีม ทีมละ 2 คน (ไม่จำกัดศาสนา)
 • ข้อสอบแบบ ปรนัย และ อัตนัย (ผ่านระบบออนไลน์)
 • ผู้สมัครเตรียมอุปกรณ์สื่อสารด้วยตนเอง
กำหนดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2023  เวลา 11:30-15:00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม) บางรัก กรุงเทพฯ
ค่าสมัคร ทีมละ 650 บาท
พระธรรมที่ใช้ ลูกา บทที่ 1-24 ฉบับมาตรฐาน ผู้สมัครจะได้รับหนังสือ ทีมละ 3 เล่ม โดยจะจัดส่งให้หลังจากผู้สมัครดำเนินการสมัครเสร็จสมบูรณ์ หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็ปไซต์ www.thai.bible
รางวัล 
 • รางวัลที่ 1 เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร

2. การแข่งขันออนไลน์

กติกาการแข่งขัน 
 • แบบเดี่ยว (ไม่จำกัดศาสนา)
 • ข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมด
 • ผู้สมัครเตรียมอุปกรณ์สื่อสารด้วยตนเอง
กำหนดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2023 เวลา 11:30-15:00 น.
ค่าสมัคร คนละ 250 บาท
พระธรรมที่ใช้ ลูกา บทที่ 1-24 ฉบับมาตรฐาน ผู้สมัครดาวน์โหลดผ่านทางเว็ปไซต์ www.thai.bible เท่านั้น
รางวัล 
 • รางวัลที่ 1 เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 เงินสด 700 บาท หรียญเงิน และประกาศนียบัตร                    
 • รางวัลที่ 3 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร 
หมายเหตุ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามกฎหมาย
 • รางวัลชมเชยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน 2 สัปดาห์
ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
คุณกรณิกา โทร. 096-401-4233 หรือ 02-279-8341

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร

สรุป การแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 278 คน

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2022

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020