ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2022

“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2022

รูปแบบใหม่ ทดสอบความรู้ Pre-test และแข่งขันจริง

สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค  มัทธิว 28:20

เมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าโรงเรียนต่างๆ ของคริสเตียนได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยมิชชันนารีจากการใช้รูปแบบประกาศด้วยการสร้างชุมชนคริสเตียน และนำเด็กชายเด็กหญิงมาสอนอ่านเขียนหนังสือเพื่อเด็กจะอ่านพระคัมภีร์ไทยได้


การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ
พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กติกาการทดสอบความรู้ รอบ Pre-test

ทดสอบความรู้พระคัมภีร์ทั่วประเทศ พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26
รูปแบบ ทำแบบทดสอบปรนัยออนไลน์
ค่าสมัคร ฟรี ดาวน์โหลดหนังสือพระธรรมเยเรมีย์ฉบับแข่งขันฟรี
วันเปิดรับสมัครและทดสอบความรู้ 1-31 สิงหาคม 2022 ทาง www.thai.bible สามารถทดสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง และทราบผลคะแนนทันที
จำนวนข้อสอบ รุ่นเล็ก 30 ข้อ รุ่นกลาง 40 ข้อ รุ่นใหญ่ 50 ข้อ

กติกาการแข่งขัน รอบแข่งขันจริง

แข่งขันพระคัมภีร์ทั่วประเทศ พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26
รูปแบบ ทำแบบทดสอบปรนัยออนไลน์
ค่าสมัคร ท่านละ 200 บาท ทุกรุ่น ได้รับหนังสือพระธรรมเยเรมีย์ฉบับแข่งขัน คนละ 1 เล่ม หรือ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ผู้ที่โอนค่าสมัคร ให้บันทึกชื่อของผู้สมัครในใบโอนเงิน

วันเปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2022 (รายบุคคล) ทาง www.thai.bible
วันรับลิงค์แข่งขัน
4 พฤศจิกายน 2022 ทาง www.thai.bible (บันทึกลิงค์ไว้เพื่อใช้ในวันแข่งขัน)
วันแข่งขัน 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13.30-14.30 น. 60 นาที ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ www.thai.bible
จำนวนข้อสอบ รุ่นเล็ก 70 ข้อ รุ่นกลาง 85 ข้อ รุ่นใหญ่ 100 ข้อ
วันประกาศผล 5 พฤศจิกายน 2022 15.30 น.
รางวัลผู้เข้าแข่งขัน ไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัล

  • ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน
  • ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน
  • ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

รางวัลผู้ติว ผู้ติวทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายระดมทุนและกิจกรรมพิเศษ โทรศัพท์ 083-936-4013, 02-279-8341 Line : thaibible.line
หมายเหตุ สามารถสมัครได้ทั้ง 2 รอบ หรือ รอบใดรอบหนึ่ง

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ทุกท่าน และทุกองค์กร

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2022

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020