อาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2023

อาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023

ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันการคัดลอกพระคัมภีร์

กติกาการแข่งขัน

 • แบบเดี่ยว (ไม่จำกัดศาสนา)
 • ผู้สมัครเตรียมสมุดและอุปกรณ์ด้วยตนเอง

การแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 • รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

การแข่งขันอาลักษณ์ผู้ใหญ่แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี
 • รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี
 • รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป

พระคัมภีร์ที่ใช้คัดลอก

พระธรรมลูกา ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-8

ผู้สมัครดาวน์โหลด

พระธรรมลูกา ฉบับมาตรฐาน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการคัดลอก ผ่านทาง www.thai.bible เท่านั้น

ค่าสมัคร

 • อาลักษณ์จิ๋วทุกรุ่น ท่านละ 150 บาท
 • อาลักษณ์ผู้ใหญ่ทุกรุ่น ท่านละ 300 บาท

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขบัญชี 019-1-56198-3

กำหนดการแข่งขัน

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2023 ทาง www.thai.bible
 • ส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2023 ผู้สมัครเซ็นรับรอง “เป็นลายมือและผลงานของข้าพเจ้าทั้งหมด” ส่งมาที่ “สมาคมพระคริสตธรรมไทย (อาลักษณ์จิ๋ว/อาลักษณ์ผู้ใหญ่) 319/52-55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”
 • ประกาศผล วันที่ 5 มิถุนายน 2023 ทาง www.thai.bible

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ความถูกต้อง 60 %
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20 %
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 %

รางวัลไม่จำกัดจำนวน

อาลักษณ์จิ๋ว

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 900 บาท และประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 700 บาท และประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท และประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง

อาลักษณ์ผู้ใหญ่

 • รางวัลชนะเลิศ พระคัมภีร์ 1 เล่ม และประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พระคัมภีร์ 1 เล่ม และประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 พระคัมภีร์ 1 เล่ม และประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง

หมายเหตุ

 • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร
 • ผลงานทุกชิ้นจะถือเป็นสมบัติของ TBS
 • หากท่านต้องการผลงานคืน ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งตามจริง

ติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โทร 083-936-4013 หรือ 02-279-8341 สนใจสมัครผ่าน QR Code

โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคมพระคริสตธรรมไทยที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ  โดยเฉพาะอาลักษณ์ผู้ใหญ่ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์

เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข (สดุดี 34:8)