อาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2024

อาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2024

ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันการคัดลอกพระคัมภีร์

ขยายเวลารับสมัครถึง 12 เมษายน 2024

เลือกส่งผลงานได้ 2 ประเภท
1. ประเภทความถูกต้องและความเป็นระเบียบ หรือ 2. ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ค่าสมัคร

อาลักษณ์จิ๋ว ท่านละ 150 บาท
อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ท่านละ 300 บาท

ชำระผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย
เลขบัญชี 019-1-56198-3

ดาวน์โหลด พระธรรม 1 ซามูเอล บทที่ 1-10 ฉบับมาตรฐาน

ผ่านทาง www.thai.bible เท่านั้น เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการคัดลอก

ส่งผลงาน วันที่ 30 เมษายน 2024

ผู้สมัครเซ็นรับรอง “เป็นลายมือและลงนามรับรอง” พร้อมระบุประเภทการแข่งขัน
ส่งผลงานมาที่ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (อาลักษณ์)
319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศผล

วันที่ 5 มิถุนายน 2024 ทาง www.thai.bible

หมายเหตุ

  • ผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร
  • หากท่านต้องการผลงานคืน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งตามจริง มิฉะนั้นผลงานของท่านจะถือเป็นสมบัติของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)

สอบถามถามรายละเอียดได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
โทร. 065-884-0379, 02-279-8341 หรือ www.thai.bible

โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคมพระคริสตธรรมไทยที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ  โดยเฉพาะอาลักษณ์ผู้ใหญ่ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์

เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข (สดุดี 34:8)