อาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2022

อาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2022

ประกาศผลการแข่งขันคัดพระคัมภีร์ พระธรรมเยเรมีย์ ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-7

คำพยานผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกิจกรรมอาลักษณ์ ปี 2022

โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคมพระคริสตธรรมไทยที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ  โดยเฉพาะอาลักษณ์ผู้ใหญ่ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์

เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข (สดุดี 34:8)