แข่งขันรอบที่ 2 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 051122

“แข่งขันรอบที่ 2 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2022

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13.30-14.30 น.


หนังสือที่ใช้แข่งขัน พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น

กติกาการแข่งขันรอบที่ 2 พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน

แข่งขันพระคัมภีร์ทั่วประเทศ พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26
รูปแบบ ทำแบบทดสอบปรนัยออนไลน์
ค่าสมัคร ท่านละ 200 บาท ทุกรุ่น ได้รับหนังสือพระธรรมเยเรมีย์ฉบับแข่งขัน คนละ 1 เล่ม หรือ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ผู้ที่โอนค่าสมัคร ให้บันทึกชื่อของผู้สมัครในใบโอนเงิน
วันเปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2022 (รายบุคคล) ทาง www.thai.bible
วันรับลิงค์แข่งขัน
4 พฤศจิกายน 2022 ทาง www.thai.bible (บันทึกลิงค์ไว้เพื่อใช้ในวันแข่งขัน)
วันแข่งขัน 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13.30-14.30 น. 60 นาที ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ www.thai.bible

จำนวนข้อสอบ รุ่นเล็ก 70 ข้อ รุ่นกลาง 85 ข้อ รุ่นใหญ่ 100 ข้อ
วันประกาศผล 5 พฤศจิกายน 2022 15.30 น.
รางวัลผู้เข้าแข่งขัน ไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัล

  • ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน
  • ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน
  • ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

รางวัลผู้ติว ผู้ติวทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายระดมทุนและกิจกรรมพิเศษ โทรศัพท์ 083-936-4013, 02-279-8341 Line : thaibible.line
หมายเหตุ สามารถสมัครได้ทั้ง 2 รอบ หรือ รอบใดรอบหนึ่ง


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3


สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2021 ทุกท่าน และทุกองค์กร