การแข่งขันออนไลน์ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023

การแข่งขันออนไลน์ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2023 เวลา 11:30-15:00 น.


หนังสือที่ใช้แข่งขัน พระธรรมลูกา บทที่ 1-24 ฉบับมาตรฐาน เท่านั้น

กติกาการแข่งขันออนไลน์ พระธรรมลูกา บทที่ 1-24 ฉบับมาตรฐาน

กติกาการแข่งขัน 
  • แบบเดี่ยว (ไม่จำกัดศาสนา)
  • ข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมด
  • ผู้สมัครเตรียมอุปกรณ์สื่อสารด้วยตนเอง
กำหนดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2023 เวลา 11:30-15:00 น.
ค่าสมัคร คนละ 250 บาท
พระธรรมที่ใช้ ลูกา บทที่ 1-24 ฉบับมาตรฐาน ผู้สมัครดาวน์โหลดผ่านทางเว็ปไซต์ www.thai.bible เท่านั้น
รางวัล 
  • รางวัลที่ 1 เงินสด 900 บาท และประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทอง
  • รางวัลที่ 2 เงินสด 700 บาท และประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญเงิน                    
  • รางวัลที่ 3 เงินสด 500 บาท และประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทองแดง  
หมายเหตุ
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามกฎหมาย
  • รางวัลชมเชยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ภายใน 2 สัปดาห์
ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
คุณกรณิกา โทร. 096-401-4233 หรือ 02-279-8341

ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3


มาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร