โครงการมอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ

โครงการมอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ

Bible for Prisoners

ปณิธานของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)

พระวจนะพระเจ้าเปรียบเสมือนสายธารแห่งชีวิต มนุษย์ทุกคนควรได้รับความรัก สันติสุข ความหวัง และกำลังใจ หล่อเลี้ยงในทุกสถานการณ์ชีวิต ทว่ามีคนอีกเป็นจำนวนมากในประเทศไทยที่ยังคงแสวงหารอคอยพระวจนะพระเจ้าหากแต่ขาดโอกาสในการเข้าถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง

ด้วยปณิธานของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์ นอกจากพันธกิจด้านการแปลและการผลิตพระคัมภีร์ที่ดำเนินมาตลอดระยะเวลามากกว่า 130 ปีแล้ว สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ยังทำพันธกิจด้านการเผยแพร่พระคัมภีร์ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล ตลอดจนพันธกิจที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับพระคัมภีร์ในทุกวิถีทาง รวมถึงโครงการจิตอาสามอบพระคัมภีร์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง อันเป็นที่มาของโครงการ “มอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักโทษที่ทนทุกข์ สิ้นหวังและกำลังใจ รวมถึงนักโทษที่กำลังจะกลับคืนสู่สังคม ได้มีโอกาสรู้จักเรื่องราวพระเจ้า ใคร่ครวญสัจธรรมแห่งพระวจนะ เพื่อจะได้รับสันติสุขในพระเจ้า มีความรัก ความหวัง และกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยในขณะนี้หลายหน่วยงาน องค์กร คริสตจักร กำลังดำเนินพันธกิจเรือนจำฯ เพื่อช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำทั่วประเทศไทย ทั้งที่เป็นคริสเตียนและยังไม่รู้จักพระเจ้า และยังต้องการการสนับสนุนอีกเป็นจำนวนมาก

โดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) เป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดโครงการดังกล่าวทั้งหมด แต่โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างล่าช้าและไม่สามารถลุล่วงได้ หากขาดการระดมทุนสนับสนุนจากผู้ถวาย สมาชิก พันธมิตร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาและมีภาระใจ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) จึงขอรับการสนับสนุน 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. ถวายเพื่อซื้อหนังสือ “พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน พร้อมภาพประกอบ” ในราคาพิเศษเล่มละ 500 บาท จากปกติ 1,500 บาท
 2. ถวายเพื่อค่าดำเนินการต่างๆ และค่าจัดส่งไปรษณีย์ ตามแต่ท่านจะกรุณา

ผู้สนับสนุนโครงการ

ได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์ผ่านทาง สหสมาคมพระคริสตธรรมสากล Solomon Project จำนวน 2,269 เหรียญสหรัฐ เพื่อส่งมอบ“พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน พร้อมภาพประกอบ” ให้หน่วยงานและคริสตจักรที่ทำพันธกิจเรือนจำ

ภารกิจของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)

มอบหนังสือ “พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน พร้อมภาพประกอบ” ให้แก่หน่วยงาน องค์กร คริสตจักรต่างๆ ที่ทำพันธกิจด้านการประกาศนักโทษในเรือนจำ (พันธกิจเรือนจำฯ) 5 แห่ง

แผนการทำงาน

 • สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นเจ้าของโครงการ ดำเนินการผลิต และจัดโครงการมอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ ให้แก่หน่วยงาน องค์กร คริสตจักร ที่ทำพันธกิจเรือนจำ 5 แห่ง
 • สมาคมพระคริสตธรรมไทยออกจดหมายเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร คริสตจักร และคริสตชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ โดยการถวายทรัพย์เพื่อซื้อหนังสือ “พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน พร้อมภาพประกอบ” จำนวนเล่มตามกำลังของผู้ถวาย
 • การแบ่งออกเป็น การดำเนิน2 ระยะ ดังนี้
  • ระยะแรก พฤศจิกายน 2023 จัดพิมพ์และมอบหนังสือ “พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน พร้อมภาพประกอบ” จำนวน 130 เล่ม
   • พันธกิจชีวิต Life Ministries จำนวน 30 เล่ม
   • คริสตจักรความหวัง อุดรธานี จำนวน 30 เล่ม เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
   • พันธกิจมานาประจำวัน จำนวน 50 เล่ม เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เรือนจำพิเศษพัทยา (ชลบุรี) เรือนจำจังหวัดสระบุรี เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี (ร่วมกับ คจ.ไมตรีจิตหลังสวน) เรือนจำกลางเพชรบุรี
   • แผนกศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จำนวน 10 เล่ม ทัณฑสถานหญิงธนบุรี (บางบอน)
   • คริสตจักรรักดั้งเดิม รามคำแหง 24 จำนวน 10 เล่ม เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
  • ระยะที่สอง ธันวาคม 2023 รวบรวมภาพกิจกรรมและเขียนสรุปรายงาน

พันธกิจชีวิต Life Ministries จำนวน 30 เล่ม
30 copies of illustrated Bibles were handed to Life Ministries.


คริสตจักรความหวัง อุดรธานี จำนวน 30 เล่ม
30 copies of illustrated Bibles were delivered to Hope of Udonthai Church.

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
Udonthani Central prison


พันธกิจมานาประจำวัน จำนวน 50 เล่ม
50 copies of illustrated Bibles were delivered to Our Daily Bread Ministries.

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เรือนจำพิเศษพัทยา จังหวัดชลบุรี เรือนจำจังหวัดสระบุรี เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี (ร่วมกับ คจ.ไมตรีจิตหลังสวน) เรือนจำกลางเพชรบุรี


แผนกศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และคริสตจักรรักดั้งเดิม รามคำแหง 24 จำนวน 20 เล่ม
20 copies of illustrated Bibles were delivered to

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี บางบอน กรุงเทพฯ


ขอเชิญร่วมสนับสนุนพันธกิจกับเรา ได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานพหลโยธิน ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 069-2-72569-7

Bank details for donations
Bank name : Kasikorn Branch : Phahonyothin Account name : Thailand Bible Society Account number : 069-2-72569-7