TBS TALK

เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 เวลา 08:30–12:30 น อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

งานสัมมนาที่ท่านจะได้เรียนรู้และค้นพบแนวทางการจัดการการเงินสำหรับชีวิตของท่านตามหลักการพระคัมภีร์
เพื่อให้ท่านสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคหลังโควิด

ปัญญาจากพระคัมภีร์
สู่ความสุขและความสำเร็จทางการเงิน
Workshop จัดทัพลงทุนสู่อิสรภาพทางการเงิน
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA CFP®

กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงิน
อดีตกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย จำกัด
อดีตกรรมการผู้จัดการ บลจ.วรรณ จำกัด

เปลี่ยนวิธีคิด
ชีวิตเปลี่ยน
Workshop เริ่มต้นการค้า “เงินทุนเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก”
ศจ.ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์

เลขาธิการ สถาบันวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาไทย-จีน-อาเซียน
ที่ปรึกษา องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ประธานก่อตั้ง บริษัท ตลาดเมืองไทย จำกัด
ประธาน บริษัท เอ็มเจเจ มาร์เก็ตกรุ๊ป จำกัด

งานสัมมนา TBS Talk
“เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด”

สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) จัดสัมมนาการเงิน “เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด” ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 เวลา 08:30–12:30 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA CFP® และ ศจ.ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาไทย-จีน-อาเซียน มาร่วมเป็นวิทยากร

ช่วงแรกเป็นการสัมมนารวม หัวข้อ”ปัญญาจากพระคัมภีร์ สู่ความสุขและความสำเร็จทางการเงิน” โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA CFP® และ หัวข้อ “เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน” โดยศจ.ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ จากนั้นเป็นช่วง Workshop ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาสามารถเลือกรับฟังได้ตามหัวข้อที่สนใจ

  • Workshop 1 “จัดทัพลงทุนสู่อิสรภาพทางการเงิน” โดยดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA CFP®
  • Workshop 2 “เงินทุนเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก” โดยศจ.ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์

มีผู้ร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 88 คน และภายในงานยังมีการออกร้านของสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพื่อจำหน่ายพระคัมภีร์และวรรณกรรมคริสเตียนในราคาพิเศษอีกด้วย
สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและให้การสนับสนุนสมาคมฯ เสมอมา