ติดต่อ

สมาคมพระคริสตธรรมไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2279-8341, 061-897-3113
โทรสาร 0-2616-0517
แผนที่สำนักงานกรุงเทพฯ (คลิก)

สำนักงานเชียงใหม่

11/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-240-543
โทรสาร 053-240-396
แผนที่สำนักงานเชียงใหม่ (คลิก)