พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

แน่นอน ในโลกนี้มีภาษามากมาย และไม่มีภาษาใดที่ปราศจากความหมาย

ภาษามือก็เหมือนภาษาพูดที่แต่ละประเทศ แต่ละชุมชน มีภาษาที่แตกต่างกัน ผู้พิการทางการได้ยินจำนวนไม่น้อยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ คริสตชนผู้ใช้ภาษามือไทยกำลังรอคอยที่จะมีพระคัมภีร์เป็นภาษาของตน สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ริเริ่มการแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยมาเป็นเวลานาน แต่ด้วยอุปสรรคหลายอย่างทำให้การแปลไม่ได้คืบหน้าไปมากนัก ขอบคุณพระเจ้าที่ในตอนนี้เรามีผู้แปลเต็มเวลาและอาสาสมัครที่มาร่วมทีม ทำให้การแปลในระยะหลังคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว สามารถแปลและเผยแพร่พระธรรม มาระโกโยนาห์ และนางรูธ แล้ว ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการ และมีเป้าหมายที่จะแปลจนครบทุกเล่ม เราเชื่อแน่ว่าพระคัมภีร์ภาษามือไทยจะช่วยให้พระวจนะของพระเจ้าเข้าถึงกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเท่าคนทั่วไป และยังรอคอยที่จะรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้


เมื่อท่านถวายเพื่อ “การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ” เงินของท่านจะถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์  ค่าตอบแทนผู้แปล และอาสาสมัคร ค่าเดินทางสำหรับผู้ตรวจคำแปล และการทดสอบกับชุมชน  จัดการประชุมและอบรมเกี่ยวกับภาษามือ ฯลฯ

ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Bank name : TMBThanachart  Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8