ขอความช่วยเหลือพี่น้องชาวกะเหรี่ยงผู้ลี้ภัยสงคราม

ขอความช่วยเหลือพี่น้องชาวกะเหรี่ยงผู้ลี้ภัยสงคราม

Donations for Karen Christian refugees

จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่าที่เกิดขึ้นได้มีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่เป็นคริสเตียนได้รับผลกระทบจากการที่ทหารพม่าได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดกลางหมู่บ้านและได้ทำการบุกยึดพื้นที่และใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายข้าวของเผาบ้านเรือนและเผายุ้งฉางของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายซึ่งพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นได้พากันอพยพมาอาศัยอยู่ในป่าที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นฝนตกสภาวะขาดแคลนอาหารและเกิดโรคภัยต่างๆ
Due to the current political situation in Myanmar, some Karen Christians have suffered from the raids of the militants who bombarded and seized their villages. Their houses, barns and possessions were burned down. These Karen believers fled into the jungles and suffered from the exposure to the cold weather conditions, lack of food and diseases.

ทางคริสตจักร ภาคที่ 19 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แก่พี่น้องชาวกระเหรี่ยงที่ประสบภัยจากสงคราม ในด้านอาหารและยารักษาโรค โดยทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือต่อพี่น้องเหล่านั้น
Churches in the 19th District of the Church of Christ in Thailand have commenced their aid to the Karen Christians by providing them with food and medicines. Thailand Bible Society sees the need of this and invites you for donations. All the proceeds would go to Churches in the 19th District of the Church of Christ in Thailand for purchasing necessities and medicines for those people.

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญชวนท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถวาย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวกระเหรี่ยงที่ได้รับผลกระทบ โดยทุกการถวายจากท่านเราจะนำไปมอบให้แก่ทางคริสตภาคที่ 19 ในการจัดซื้อถุงยังชีพ และ ยารักษาโรคเพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้