ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021

“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2021

ระบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ

สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค  มัทธิว 28:20

เมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าโรงเรียนต่างๆ ของคริสเตียนได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยมิชชันนารีจากการใช้รูปแบบประกาศด้วยการสร้างชุมชนคริสเตียน และนำเด็กชายเด็กหญิงมาสอนอ่านเขียนหนังสือเพื่อเด็กจะอ่านพระคัมภีร์ไทยได้

สมาคมพระคริสตธรรมไทยมุ่งมั่นดำเนินโครงการ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์เพื่อให้เยาวชนไทยได้อ่านพระคัมภีร์ และในโอกาสครบรอบ 20 ปี (2001-2021) ของโครงการ สมาคมฯ(เจ้าของโครงการ) ร่วมกับ คณะคริสตศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน (ผู้ออกข้อสอบกลางทั่วประเทศ) และ ผู้ถวายรายใหญ่ (หน่วยงานหรือบุคคลผู้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์) ได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2021 เป็นการแข่งขันเดี่ยว 2 รอบ ปรับรางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทยอ่านพระคัมภีร์มากขึ้น โดยยังคงจัดการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ  ประถมปลาย  มัธยมต้น และ มัธยมปลาย

จากรูปแบบการแข่งขันเดิมมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 1,400 คน  ด้วยการจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่นี้ มีหน่วยงานที่ให้ความสนใจส่งผู้เข้าแข่งขันแล้วอย่างน้อย 28,000 คน จึงทำให้เกิดการท้าทายใหม่ในเรื่องการถวายที่ต้องเพิ่มมากขึ้น สมาคมฯ หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีส่วนร่วมทำให้พระวจนะของพระเจ้าเผยแพร่ออกไปสู่เยาวชนด้วยการเป็น ผู้ถวายรายใหญ่ (ถวาย 100,000 บาทขึ้นไป)  โดยโลโก้หรือชื่อของผู้ถวายรายใหญ่ จะปรากฏ ดังนี้

 • ใบประกาศนียบัตร
 • หน้าปกหนังสือพระธรรมดาเนียล
 • หน้าโฆษณาปกในหนังสือพระธรรมดาเนียลทุกเล่ม (ปกติปกใน 20,000บาท  ปกหลังนอก 40,000 บาท)
 • ขณะถ่ายทอดสด วันแข่งขันรอบที่ 2
 • หรือเป็น ผู้ถวายรายย่อย 5,000-99,999 บาท ถวายเพื่อเงินรางวัล เหรียญรางวัล หรือเพื่อการดำเนินโครงการ โลโก้ของท่านจะปรากฏในวันแข่งขันรอบที่ 2 ขณะถ่ายทอดสด

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2021 ทุกท่าน และทุกองค์กร

สมาคมฯ ขอขอบคุณ DHL Ecommerce Thailand สนับสนุนการจัดส่งหนังสือพระธรรมดาเนียล ทั่วประเทศ

การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ

คุณสมบัติผู้แข่งขัน

 • รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 • รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

กติกาการแข่งขันรอบที่ 1  ทดสอบความรู้พระคัมภีร์ทั่วประเทศ (พระธรรมดาเนียล)

รูปแบบ ทำแบบทดสอบกลาง จำนวน 30-50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที โดยชุดคำถาม-คำตอบ กระดาษ หรือ ออนไลน์
กรณีโรงเรียน เด็กนักเรียน (ทุกคนในโรงเรียนหรือเฉพาะบางรุ่น)
กรณีคริสตจักร หน่วยงาน เด็กรวีฯ เด็กในหน่วยงาน (ทุกคนหรือเฉพาะบางคน)
ค่าสมัคร ฟรี ได้รับหนังสือพระธรรมดาเนียลฉบับแข่งขัน คนละ 1 เล่มทางไปรษณีย์ (จำนวนจำกัด) หรือ ดาวน์โหลด
วันเปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2021 (กรอกใบสมัครออนไลน์เป็นรายกลุ่ม)
วันแข่งขัน 1-13 สิงหาคม 2021 ใช้เวลา 30 นาที ครั้งเดียวตามความสะดวกของหน่วยงาน โดยชุดคำถาม-คำตอบ กระดาษ หรือ ออนไลน์
จำนวนข้อสอบ รุ่นเล็ก 30 ข้อ รุ่นกลาง 40 ข้อ รุ่นใหญ่ 50 ข้อ
สนามสอบ โรงเรียนในวิชาจริยธรรม หรือนัดสอบ คริสตจักรในชั้นรวีฯ และหน่วยงาน
วันประกาศผล 31 สิงหาคม 2021 เวลา 14.30 น. www.thai.bible
รางวัลผู้เข้าแข่งขัน ผู้ที่ได้คะแนน 95-100% จะได้รับใบประกาศ นียบัตรที่ได้รับการรับรองจาก 2 หน่วยงาน

กติกาการแข่งขันรอบที่ 2  แข่งขันพระคัมภีร์ทั่วประเทศ (พระธรรมดาเนียล)

รูปแบบ ทำแบบทดสอบกลาง จำนวน 70-100 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที โดยชุดคำถาม-คำตอบ ออนไลน์
กรณีโรงเรียน เด็กนักเรียน (ตามความสมัครใจ)
กรณีคริสตจักร หน่วยงาน เด็กรวีฯ เด็กในหน่วยงาน (ตามความสมัครใจ) ค่าสมัคร คนละ 200 บาท ทุกรุ่น ได้รับหนังสือพระธรรมดาเนียลฉบับแข่งขัน คนละ 1 เล่ม (จำนวนจำกัด) หรือ ดาวน์โหลด
วันเปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2021 (กรอกใบสมัครออนไลน์เป็นรายบุคคล)
วันรับลิงค์แข่งขันรายบุคคล 5 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2021 ที่ www.thai.bible (บันทึกลิงค์ไว้เพื่อใช้ในวันแข่งขัน)
วันแข่งขัน 6 พฤศจิกายน 2021 เวลา 13.30-14.30 น. 60 นาที ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ www.thai.bible
จำนวนข้อสอบ รุ่นเล็ก 70 ข้อ (51 วินาที) รุ่นกลาง 85 ข้อ (42 วินาที) รุ่นใหญ่ 100 ข้อ (36 วินาที)
สนามสอบ นัดหมายที่ โรงเรียน คริสตจักร หน่วยงาน วันประกาศผล 6 พฤศจิกายน 2021 14.30-17.00 น.
รางวัลผู้เข้าแข่งขัน ไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัล

 • ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน
 • ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน
 • ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร

รางวัลผู้ติว ผู้ติวทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร และผู้แข่งขันได้รับใบประกาศนียบัตรเหรียญทองผู้ติวจะได้รับโล่เกียรติคุณ ท่านละ 1 ใบ / 1 ผู้แข่งขัน
สอบถามเพิ่มเติม คุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ คุณกรณิกา ศิรินาม โทรศัพท์ 064-137-0235, 02-279-8341 Line : @thaibible.line หมายเหตุ สามารถสมัครแข่งขันได้ทั้ง 2 รอบ หรือ รอบใดรอบหนึ่ง

Download “ดาวน์โหลด พระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน” หนังสือดาเนียน-แข่งขัน.pdf – Downloaded 2913 times – 13 MB


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3


หมายเหตุ
1. ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ผู้สมัครจำนวน 29,678 คน
2. รหัสยืนยันตัวตน 5 หลัก สอบถามผู้ดูแลในหน่วยงาน
3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม จนท.ดูแลโครงการ โทร. 064-137-0235

มอบใบประกาศนียบัตร ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์