ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2022

“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2022

ระบบใหม่ แข่งขันเดี่ยวออนไลน์ พระธรรมเยเรมีย์ ฉบับมาตรฐาน

สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค  มัทธิว 28:20

เมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าโรงเรียนต่างๆ ของคริสเตียนได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยมิชชันนารีจากการใช้รูปแบบประกาศด้วยการสร้างชุมชนคริสเตียน และนำเด็กชายเด็กหญิงมาสอนอ่านเขียนหนังสือเพื่อเด็กจะอ่านพระคัมภีร์ไทยได้

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020