ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2020

แข่งพระธรรมเอเสเคียล พร้อมกันทั้ง 4 ภาค แข่งขันวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020

...ตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

กิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ระดับเยาวชน หรือรู้จักกันในชื่อ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนช่วงอายุ 9-18 ปี รักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ และนำดวงวิญญาณของเยาวชนไทยมารู้จักกับพระเจ้า โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าได้มีโอกาสเข้าแข่งขันด้วย กิจกรรมนี้ได้รับการตอบสนองอย่างดีทั้งจากโรงเรียน คริสตจักร และบ้านพักเยาวชนต่างๆ มาเป็นเวลาหลายปี แม้จะมีค่าลงทะเบียน แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หนังสือที่ใช้แข่งขัน พระธรรมเอเสเคียล ฉบับมาตรฐาน

กติกาการแข่งขัน

คุณสมบัติของผู้แข่งขัน

เกณฑ์การตัดสิน

รางวัล 

ประกาศผล วันที่ 23 ตุลาคม 2020 ที่เว็บไซต์สมาคมพระคริสตธรรมไทย www.thai.bible

สอบถามเพิ่มเติม คุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ หรือ คุณกรณิกา ศิรินาม โทร. 095-584-2418, 02-279-8341 Line : @thaibible.line