ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2020

แข่งขันเดี่ยว ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็แข่งได้ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020

...ตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

กิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ระดับเยาวชน หรือรู้จักกันในชื่อ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนช่วงอายุ 9-18 ปี รักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ และนำดวงวิญญาณของเยาวชนไทยมารู้จักกับพระเจ้า โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าได้มีโอกาสเข้าแข่งขันด้วย กิจกรรมนี้ได้รับการตอบสนองอย่างดีทั้งจากโรงเรียน คริสตจักร และบ้านพักเยาวชนต่างๆ มาเป็นเวลาหลายปี แม้จะมีค่าลงทะเบียน แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หนังสือที่ใช้แข่งขัน พระธรรมเอเสเคียล ฉบับมาตรฐาน
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2020

กติกาการแข่งขัน
แข่งขันเดี่ยว ออนไลน์
ค่าสมัครคนละ 200 บาท (หนังสือ 1 เล่ม)
สมัครที่ www.thai.bible
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2020
แข่งขันวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 พร้อมกันทั่วประเทศ
ผู้ดูแลผู้สมัครจะต้องอยู่ด้วยในวันแข่งขัน

คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
• รุ่นเล็ก กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ข้อสอบ 70 ข้อ)
• รุ่นกลาง กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ข้อสอบ 85 ข้อ)
• รุ่นโต กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ข้อสอบ 100 ข้อ)

รางวัล ระดับประเทศ ทั้ง 3 รุ่น
ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทอง เงินสด 900 บาท​
ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญเงิน เงินสด 700 บาท​
ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทองแดง เงินสด 500 บาท
รางวัลไม่จำกัดจำนวน

กำหนดการแข่งขัน
10.00 น. คลิกลงทะเบียนยืนยันตัวตน และไลฟ์สด ทาง www.thai.bible
10.30 น. สอบตามระดับของตน
11.30 น. หมดเวลาสอบ รอประกาศผลแข่งขัน
13.30 น. ประกาศผลแข่งขันทุกระดับ

ประกาศผล วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 ที่เว็บไซต์ www.thai.bible

สอบถามเพิ่มเติม คุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ หรือ คุณกรณิกา ศิรินาม โทร. 095-584-2418, 02-279-8341 Line : @thaibible.line

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2019

น้องๆ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์