ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020

“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2020

แข่งขันเดี่ยว ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็แข่งได้

...ตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

กิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ระดับเยาวชน หรือรู้จักกันในชื่อ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนช่วงอายุ 9-18 ปี รักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ และนำดวงวิญญาณของเยาวชนไทยมารู้จักกับพระเจ้า โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าได้มีโอกาสเข้าแข่งขันด้วย กิจกรรมนี้ได้รับการตอบสนองอย่างดีทั้งจากโรงเรียน คริสตจักร และบ้านพักเยาวชนต่างๆ มาเป็นเวลาหลายปี แม้จะมีค่าลงทะเบียน แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

มอบใบประกาศนียบัตร ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

รายงานการแข่งขัน 23-10-20

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2019

น้องๆ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์