พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน

โครงการ 500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน

มอบพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน ให้ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อเยาวชนไทยจะได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์

การยุติรับเงินถวายเพื่อโครงการ 500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน

เนื่องจากสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2017 และในช่วงเริ่มโครงการนั้น ทางสมาคมฯ ได้รับการตอบสนองจากพี่น้องคริสเตียน และคริสตจักรหลายแห่งในการถวายเพื่อโครงการนี้ สมาคมจึงสามารถดำเนินการก้าวที่ 1 ได้สำเร็จคือสามารถมอบพระคัมภีร์ให้โรงเรียนได้ประมาณ 10,000 แห่ง ถึงแม้เราจะไม่ได้รับเงินถวายครบตามเป้าก็ตาม และสมาคมฯ เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี จึงได้เริ่มโครงการนี้ในก้าวที่ 2 แต่เมื่อทางสมาคมฯ ดำเนินโครงการนี้ต่อไปก็พบว่า การตอบสนองจากผู้ถวายได้ลดลงอย่างมาก สมาคมฯ ไม่สามารถจะดำเนินการมอบพระคัมภีร์ที่มีอยู่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่จำกัดได้อีกต่อไป อย่างไรก็ดีสมาคมก็จะยังคงมอบพระคัมภีร์ที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วในปี 2019 ต่อไป เพราะสมาคมฯ ได้ทำการปิดบัญชีประจำปีเรียบร้อยแล้ว และสมาคมฯ จะนำพระคัมภีร์ที่มีผู้ถวายในปี 2020 ไปมอบให้โรงเรียนรัฐบาลต่อไป ส่วนพระคัมภีร์ที่เหลืออยู่สมาคมฯ จะนำไปจำหน่ายในราคาพิเศษให้กับหน่วยงานหรือคริสตจักรที่จะนำไปใช้ในพันธกิจของตน สมาคมจึงขอยุติรับเงินถวายตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2020 เป็นต้นไป

ปีงบประมาณ 2018

พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน 10,000 เล่ม

  • มีผู้ถวาย 6,166 เล่ม (จำนวนเงิน 6,165,604 บาท)
  • ยังขาดผู้ถวาย 3,834 เล่ม (จำนวนเงิน 3,834,396 บาท)

ปีงบประมาณ 2019

พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน 5,000 เล่ม

  • มีผู้ถวาย 978 เล่ม (จำนวนเงิน 977,321 บาท)
  • ยังขาดผู้ถวาย 4,022 เล่ม (จำนวนเงิน 4,022,679 บาท)

ปีงบประมาณ 2020

พระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน 5,000 เล่ม

  • มีผู้ถวาย 115 เล่ม (จำนวนเงิน 114,299 บาท)
  • ยังขาดผู้ถวาย 4,885 เล่ม (จำนวนเงิน 4,885,701 บาท)

สมาคมฯ ขอสรุปผลของโครงการนี้ ปี 2018-2020 ดังนี้

  • สมาคมได้รับเงินถวายทั้งสิ้น 7,257,224 บาท
  • มอบพระคัมภีร์ไปให้โรงเรียนทั้งหมด 15,115 แห่ง
  • ยังมีพระคัมภีร์อีก 4,586 เล่ม ที่ยังจะทำการมอบต่อไป

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน ทุกท่าน และทุกองค์กร

สมาคมฯ ขอขอบคุณ DHL Ecommerce Thailand สนับสนุนการจัดส่งพระคัมภีร์ 4,586 เล่ม

ท่านสามารถนำพระคัมภีร์ไปมอบให้กับโรงเรียนรัฐบาลที่ยังไม่ได้รับพระคัมภีร์เล่มนี้มาก่อน กรุณาติดต่อ คุณสุรศักดิ์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 095-584-2418 เพื่อประสานงานและดำเนินการต่อไป

โปรดอธิษฐานเผื่อเด็กนักเรียนที่จะมีโอกาสอ่านพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น

รวมภาพมอบพระคัมภีร์ไปให้โรงเรียน