พันธกิจทั่วไป

พันธกิจทั่วไป

คำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ทำพันธกิจด้านพระวจนะเพื่อคนไทยมานานกว่า 150 ปี นอกเหนือจากการแปล ผลิต และจำหน่ายจ่ายแจกพระคัมภีร์แล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะทำให้พระวจนะเข้าถึงคนไทยทุกคน และเข้าส่วนในชีวิตของผู้คน ดังคำขวัญของเรา “ให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” เรามุ่งมั่นทำพันธกิจร่วมกับคริสตจักรและหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ถวายที่มีใจเดียวกับเรา

เมื่อท่านถวายเพื่อ “พันธกิจทั่วไป” เงินของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อ :

  • จัดทำสื่อพระคัมภีร์ เช่น เมนูอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน, แอพพระคัมภีร์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากพระคัมภีร์ในชีวิตประจำวัน สามารถอ่านและฟังพระคัมภีร์ได้ทุกเวลาที่ต้องการ
  • ดูแลรักษาและปรับปรุงให้พระคัมภีร์ทันสมัยอยู่เสมอ ขณะที่ยังรักษาความหมายที่ถูกต้องไว้ และทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตประจำวัน
  • ประชาสัมพันธ์พันธกิจ, สร้างความสัมพันธ์กับคริสตจักร สมาชิก และผู้ถวาย

เป็นค่าดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่, ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์-อาคารสถานที่, ค่าเดินทาง, ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ