พันธกิจทั่วไป

พันธกิจทั่วไป

คำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น

สมาคมพระคริสตธรรมไทยทำพันธกิจด้านพระวจนะเพื่อคนไทยมานานกว่า 130 ปี นอกเหนือจากการแปล ผลิต และจำหน่ายจ่ายแจกพระคัมภีร์แล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะทำให้พระวจนะเข้าถึงคนไทยทุกคน และเข้าส่วนในชีวิตของผู้คน ดังนิมิตของเราที่ว่า “ให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” เรามุ่งมั่นทำพันธกิจร่วมกับคริสตจักรและหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ถวายที่มีใจเดียวกับเรา

เมื่อท่านถวายเพื่อ “พันธกิจทั่วไป” เงินของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อ

  • จัดทำสื่อพระคัมภีร์ เช่น เมนูอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน แอปพระคัมภีร์ เป็นต้น เพื่อช่วยให้คนไทยได้รับพระพรจากพระคัมภีร์อย่างเต็มที่ สามารถอ่านและฟังพระคัมภีร์ได้ทุกเวลาที่ต้องการ
  • ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในพระคัมภีร์ฉบับแปลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ขณะที่ยังคงรักษาความหมายดั้งเดิมไว้
  • ประชาสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธ์กับคริสตจักร คริสตชน และหน่วยงานต่างๆ
  • เป็นค่าดำเนินการต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น