สมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2020

สมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2020

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ ร่วมงานสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2020

พระ​องค์​ตรัส​ดัง​นี้​ว่า “อย่า​จด​จำ​สิ่ง​ที่​ล่วง​เลย​มา​แล้ว​นั้น อย่า​พิ​เคราะห์​เรื่อง​ใน​อดีต นี่แน่ะ เรา​กำ​ลัง​ทำ​สิ่ง​ใหม่ๆ บัด​นี้ มัน​งอก​ขึ้น​มา เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ? และ​เรา​จะ​ทำ​ทาง​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร และ​แม่​น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง พระธรรมอิสยาห์ 43:18-19

ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
จะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าสมาคมฯ 15% วรรณกรรมสำนักพิมพ์อื่น 10%
ใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2021

สมัชชาสมาคมฯ วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14.00-15.30 น.