อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2021

อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021

ประกาศผลการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ พระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-6

โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการฝึกทักษะ พัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอาลักษณ์ผู้ใหญ่ซึ่งสมาคมฯจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน  ปี 2021 จะช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันในการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และสามารถจำเนื้อหาพระคัมภีร์ได้มากขึ้น

เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข สดุดี 34:8

คณะกรรมการตรวจอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่

ข่าวการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่