อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2021.062021

อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021

ขอเชิญท่านร่วมแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ พระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-6

โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการฝึกทักษะ พัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอาลักษณ์ผู้ใหญ่ซึ่งสมาคมฯจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน  ปี 2021 จะช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันในการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และสามารถจำเนื้อหาพระคัมภีร์ได้มากขึ้น

เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข สดุดี 34:8

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญเยาวชน และผู้สนใจ
ร่วมแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ พระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-6

กติกาการแข่งขัน

1. การแข่งขันแบบเดี่ยว ผู้สมัครสามารถสมัครได้ส่วนบุคคล หรือหน่วยงานเป็นผู้ส่งเข้าแข่งขัน เช่น โรงเรียน คริสตจักร มูลนิธิ โดยไม่จำกัดศาสนา
2. รุ่นการแข่งขัน

 • อาลักษณ์จิ๋ว แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้
  • รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • รุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 • อาลักษณ์ผู้ใหญ่ แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้
  • รุ่นเล็ก  อายุ 20-30 ปี
  • รุ่นกลาง  อายุ 31-60 ปี
  • รุ่นใหญ่  อายุ 61 ปีขึ้นไป

3. ผู้สมัครคัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-6 จากการดาวน์โหลดเท่านั้น
4. ผู้สมัครจัดเตรียมสมุดและอุปกรณ์ด้วยตนเอง
5. ค่าสมัคร

 • อาลักษณ์จิ๋วทุกรุ่น ท่านละ 150 บาท (สมัครพร้อมกัน 10 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 120 บาท)
 • อาลักษณ์ผู้ใหญ่ทุกรุ่น ท่านละ 300 บาท (สมัครพร้อมกัน 10 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 250 บาท)

6. เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2021 ที่ www.thai.bible
7. กำหนดส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2021 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) และ ผู้สมัครเซ็นชื่อยืนยันในสมุดเป็นลายมือและผลงานของข้าพเจ้าทั้งหมดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย (อาลักษณ์จิ๋ว หรือ อาลักษณ์ผู้ใหญ่) 319/52-55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”

เกณฑ์ในการให้คะแนน

 • ความถูกต้อง 50 %
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   20 %
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 %
 • ด้านพัฒนาการ 10 %

รางวัลอาลักษณ์จิ๋ว ไม่จำกัดผู้ได้รับรางวัล

 • ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท
 • ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท
 • ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท
 • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ส่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตร

รางวัลอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ไม่จำกัดผู้ได้รับรางวัล

 • ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม
 • ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม
 • ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม
 • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ส่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ประกาศผล

วันที่ 15 มิถุนายน 2021 เวลา 14.30 .ที่ www.thai.bible

สอบถามเพิ่มเติม คุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ หรือ คุณกรณิกา ศิรินาม โทรศัพท์ 02-279-8341, 064-137-0235  Line : @thaibible.line
หมายเหตุ สมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกเล่มจะส่งคืนให้ทางไปรษณีย์ในเดือนกรกฎาคม 2021

คณะกรรมการตรวจอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่

ข่าวการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่