เมนูพระคัมภีร์ ประจำปี 2023

เมนูพระคัมภีร์ ประจำปี 2023

อ่านพระคัมภีร์ประจำวันอย่างไรให้เกิดผล

รอบแรก อ่านพระธรรมตอนนั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอาใจความโดยรวม
รอบที่สอง อ่านและถามตัวเองว่าข้อความที่กำลังอ่าน อยู่ในพระธรรมชื่ออะไร เป็น คำพยากรณ์ ประวัติศาสตร์ โคลงกลอน พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ หรือเป็นจดหมายฝาก ใครเป็นตัวเอกในตอนนี้ เรื่องเกิดที่ไหน คำเด่นๆ หรือข้อความเด่นๆ ที่พูดซ้ำๆ คืออะไร และพระธรรมตอนนี้มีจุดประสงค์อะไร
รอบที่สาม ใคร่ครวญว่าเราเรียนรู้อะไรจากพระธรรมที่เราอ่านวันนี้ เกี่ยวกับน้ำพระทัยพระเจ้า เกี่ยวกับมนุษย์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าหรือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่น และพระเจ้ากำลังตรัสอะไรกับเรา

  • ให้เวลากับการอ่านพระคัมภีร์
  • หาที่สงบใคร่ครวญพระคำ
  • รับการทรงนำด้วยการภาวนาอธิษฐาน

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “เมนูพระคัมภีร์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย” โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมไลน์ โอเพนแชทนี้

คลิก เพื่อเข้าร่วมไลน์ โอเพนแชท “เมนูพระคัมภีร์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย”
คุณจะได้อ่านพระคัมภีร์ผ่านทางไลน์ทุกเช้า

ดาวน์โหลด PDF คลิกที่ภาพ