เมนูพระคัมภีร์ ประจำปี 2024

เมนูพระคัมภีร์ ประจำปี 2024

อ่านพระคัมภีร์ประจำวันอย่างไรให้ได้รับพระพรสูงสุด

ขั้นตอนแรก อธิษฐานขอการสำแดง และอ่านพระธรรมตอนนั้นอย่างต่อเนื่องจนจบ เพื่อจับใจความโดยรวม
ขั้นตอนที่สอง อ่านพระธรรมตอนนั้นอีกครั้ง ถามตัวเองว่า ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อะไร สังเกตคำหรือข้อความที่โดดเด่นหรือกล่าวซ้ำ หรือวิเคราะห์เรื่องราวดังกล่าวว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เพราะอะไร และส่งผลอะไร
ขั้นตอนที่สาม ใคร่ครวญและถามตัวเองว่า ได้เรียนรู้อะไรจากพระธรรมตอนนั้น เช่น พระลักษณะพระเจ้า น้ำพระทัยพระองค์ สิ่งที่พระองค์คาดหวังจากเรา ฯลฯ และตั้งใจจะนำสิ่งที่ได้รับนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างไร เมื่อไร

  • ให้เวลากับการอ่านพระคัมภีร์
  • หาที่สงบใคร่ครวญพระคำ
  • รับการทรงนำด้วยการภาวนาอธิษฐาน

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์เมนูพระคัมภีร์ คุณจะได้อ่านพระวจนะแห่งการฟื้นฟู ที่ส่งตรงถึงคุณทางไลน์ทุกเช้า

คลิกเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์เมนูพระคัมภีร์ คุณจะได้อ่านพระวจนะแห่งการฟื้นฟู ที่ส่งตรงถึงคุณทางไลน์ทุกเช้า

ดาวน์โหลด เมนูพระคัมภีร์ PDF คลิกที่ภาพ