ตาสว่างด้วยน้ำผึ้ง และพระวจนะ โควิด 19

ตาสว่างด้วยน้ำผึ้ง และพระวจนะ

โครงการโควิด 19 เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ในสภาวะแพร่ระบาดโควิด 19 มีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐต้องประสบปัญหาต่างๆ นานา ลูกจ้างรายวันตกงานโดยทันที ลูกจ้างรายเดือนถูกเลิกจ้าง ขายของไม่ได้ ประกอบอาชีพไม่ได้ ไม่มีรายได้ จนมีการพูดว่าคนฆ่าตัวตายเพราะผลกระทบจากโควิด 19 ยังมากกว่าคนตายเพราะติดโรคโควิด 19 เสียอีก” 

เค้าไม่ไหวแล้ว แต่ขอเราให้ เท่าที่เรายังไหว หลายคนคิดว่าการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ขอหนุนใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ในสมัยกษัตริย์ซาอูลที่พระองค์ให้พวกทหารอิสราเอลไล่ล่าพวกฟิลิสเตียนจนเหน็ดเหนื่อยและเข้าไปในป่าพบน้ำผึ้งอยู่ตามท้องทุ่ง แต่ไม่มีใครกล้ากินสักคนเพราะซาอูลบังคับให้ทหารทุกคนสาบานว่าจะไม่กินอาหารก่อนเวลาเย็น แต่โยนาธานไม่ได้ยินคำสาบานนั้น ได้แหย่ปลายไม้ที่อยู่ในมือของท่านจุ่มที่รวงผึ้ง แล้วก็นำใส่ปาก ตาก็สว่างขึ้น เพียงเพราะได้รับประทานน้ำผึ้งนี้เพียงนิดเดียว 1 ซามูเอล 14:24-30

  • นอกจากน้ำผึ้งจะทำให้ตาสว่างแล้ว พระวจนะของพระเจ้ายังทำให้ดวงตากระจ่างอีกด้วย กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวว่าพระวจนะของพระเจ้าหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดลงจากรวง สดุดี 19:8 ,10
  • ข้อบังคับของพระยาห์เวห์นั้นถูกต้อง ทำให้ใจยินดี พระบัญญัติของพระยาห์เวห์นั้นบริสุทธิ์ ทำให้ดวงตากระจ่างแจ้ง สดุดี 19:8
  • น่าปรารถนามากกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์มากนัก หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง ที่หยดลงจากรวง สดุดี 19:10

สมาคมพระคริสตธรรมไทย องค์กรอิสระที่ทำพันธกิจถวายเกียรติพระเจ้ามาอย่างยาวนานถึง 140 ปีในประเทศไทย ขออาสาเป็นเพื่อนพันธมิตรกับทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางของพระพร ท่านไม่สะดวกนำสิ่งของไปให้ เราขออาสานำไปให้ ท่านยังไม่สะดวกพูดเรื่องพระเจ้า เราขออาสาไปพูดให้ แม้เราไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดว่า เราควรเข้าไปมีส่วนร่วมที่ตรงไหนบ้าง แต่เราก็จะพยายามทำเท่าที่เราสามารถทำได้ ด้วยคำแนะนำตัวว่า “เป็นกลุ่มคริสเตียน”

ขอเชิญชวนท่านส่งต่อกำลังใจ มอบถุงยังชีพให้กำลังกาย ซึ่งไม่เพียงให้อาหารฝ่ายร่างกาย แต่ให้อาหารฝ่ายจิตวิญญาณด้วย พระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’ ” มัทธิว 4:4

คจ.รักดั้งเดิม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 สมาคมพระคริสตธรรมไทย ร่วมกับ สมาคมการกุศลแห่งประเทศไทย และคริสตจักรแห่งความรักดั้งเดิม อ่านต่อ

คจ.ที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์

   

ร่วมโครงการแจกอาหาร กับคริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน  และ 2 พฤษภาคม 2020  อ่านต่อ

ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์

    

ร่วมโครงการ ส่งต่อความรัก กับศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย อ่านต่อ

คุณพรชัย ซึ้งกมลพิสุทธิ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2020 ตัวแทนจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย อ่านต่อ

ชุมชนคนหูหนวกใต้ทางด่วนพระราม 9

เยี่ยม ชุมชนคนหูหนวกใต้ทางด่วนพระราม 9” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2020  อ่านต่อ

คริสเตียนไทยให้ด้วยรัก

   

โครงการ “คริสเตียนไทยให้ด้วยรัก" เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2020 อ่านต่อ

ชุมชนคนหูหนวกใต้ทางด่วนพระราม 9 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2020