โครงการผลิตพระคัมภีร์ภาษาเบรลล์ เพื่อประเทศมองโกเลีย

โครงการผลิตพระคัมภีร์ภาษาเบรลล์ เพื่อประเทศมองโกเลีย

Braille Project for Mongolia

ประเทศมองโกเลียมีประชากร 3.17 ล้านคน ในจำนวนนี้มีคนตาบอดอยู่ 11,700 คนคิดเป็น 0.37% ประเทศมองโกเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก มีพื้นที่ทั้งบหมด 1.5 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าประเทศไทย 3 เท่า มีเขตปกครองแบ่งออกเป็น 21 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ภูเขาและทุ่งหญ้า มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรได้เพียง 1% ไม่มีทางออกสู่ทะเล ภูมิอากาศแบบทะเลทรายคือกลางวันและกลางคืนมีอุณหภูมิที่ต่างกันมาก มักมีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง เช่น พายุฝุ่น ไฟไหม้ทุ่งหญ้าและไฟไหม้ป่า แห้งแล้งและหนาวอย่างรุนแรง

ทิวทัศน์ของมองโกเลียสวยงามมาก แต่คนตาบอดไม่สามารถมองเห็นได้ หิมะที่ตกอยู่บนเทือกเขาทำให้ดูสวยงาม แต่คนตาบอดก็ได้แต่รับรู้ถึงความหนาวเย็นจับใจเท่านั้น  90%ของคนตาบอดในมองโกเลียอาศัยอยู่ในสภาพที่ยากจนข้นแค้นมาก แต่หากพวกเขาได้อ่านพระคัมภีร์ภาษาเบรลล์ พวกเขาก็จะได้รู้เรื่องราวของโลกที่สวยงามนี้ พวกเขาจะได้มีโอกาสสัมผัสกับความรักของพระเจ้าและเกิดความหวัง จะได้มีโอกาสเพิ่มทักษะในการงาน และจะสามารถอ่านหนังสือที่เป็นความรู้เรื่องอื่นๆ ได้มากขี้น คุณภาพชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้น

สมาคมพระคริสตธรรมไทยเห็นความพยายามของสมาคมพระคริสตธรรมมองโกเลียในการที่จะผลิตพระคัมภีร์ภาษาเบรลล์ให้กับคนตาบอดในประเทศของเขา ด้วยการสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพิมพ์ภาษาเบรลล์ได้เพื่อผลิตพระคัมภีร์ภาษาเบรลล์ ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนตาบอดอยู่ 2 หน่วยงานคือ Mongolian National Federation of the Blind ซึ่งได้พิมพ์หนังสือเรียนเป็นภาษาเบรลล์จำนวนหนึ่ง และมีมิชันนารีบางท่านได้พิมพ์พระธรรมบางเล่มจากพระคัมภีร์เป็นภาษาเบรลล์ แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีพระคัมภีร์เต็มเล่มในภาษาของมองโกเลีย

นิมิตของสมาคมพระคริสตธรรมมองโกเลียคือการพิมพ์พระคัมภีร์เต็มเล่มเป็นภาษาเบรลล์จำนวน 80 เล่มพื่อนำไปไว้ตามโรงเรียนมัธยม ห้องสมุด และคริสตจักรของคนตาบอด ราคาพระคัมภีร์สำหรับคนตาบอดต่อหนึ่งหน่วยตกประมาณ 16,500 บาท หลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมจึงสูงขนาดนี้ สาเหตุก็เป็นเพราะว่ากระดาษที่จะใช้พิมพ์อักษรเบรลล์นั้นมีความหนามาก การพิมพ์พระคัมภีร์ทั้งหมด จะต้องแยกออกเป็นหลายๆ เล่ม และพระคัมภีร์หนึ่งหน่วยนี้จะต้องใช้เวลาพิมพ์นานประมาณหนึ่งสัปดาห์ ในขณะที่พระคัมภีร์ธรรมดาพิมพ์ได้หลายพันเล่มในหนึ่งสัปดาห์ เราจะเห็นว่าคนตาบอดเสียโอกาสที่จะได้เห็นสิ่งสวยงามที่พระเจ้าทรงสร้าง และเสียโอกาสที่จะได้อ่านเรื่องราวของพระเจ้า

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญชวนท่านให้มีส่วนในการสร้างโอกาสให้คนตาบอดในมองโกเลีย ด้วยการถวายทรัพย์เพื่อการผลิตพระคัมภีร์ภาษาเบรลล์ให้พวกเขา การส่งต่อความรักในครั้งนี้จะเป็นพรอย่างมากมายมหาศาลเลยครับ


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย
ธนาคารออมสิน
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เลขที่บัญชี 020-0-71272-338 ออมทรัพย์  

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society
Bank name : Government Savings
Branch : CentralPlaza Ladprao
Account number : 020-0-71272-338 Savings Account