MyThai Bible

MyThai Bible

My Thai Bible

จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยสามารถอ่านและแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าได้ทุกที่ ทุกเวลา

แอพลิเคชั่น MyThai Bibleเป็นของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประกอบไปด้วยพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย และเสียงอ่าน
  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน
  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับประชานิยม
  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971
  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940

โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยสามารถอ่าน และแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถฟังเสียงอ่านพระคัมภีร์ได้ด้วยครับ