คำอธิษฐาน

ให้เราอธิษฐานเพื่อคุณ!

โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อส่งคำอธิษฐานด่วนของคุณไปยัง สมาคมพระคริสตธรรมไทย
ทีมอธิษฐานของเรามุ่งมั่นที่จะอธิษฐานร่วมกันเพื่อคุณ

ส่งคำอธิษฐานออนไลน์

คำอธิษฐาน
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลาย และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคน ก็ทำการทูลขอด้วยความยินดีเสมอ ฟิลิปปี 1:3-4 (ฉบับมาตรฐาน)