สมัครงาน 2023

หากคุณเป็นคริสเตียน และต้องการก้าวสู่งานรับใช้พระเจ้า

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญชวนท่านมาร่วมงานกับเรา

สมาคมพระคริสตธรรมไทยเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจแห่งพระวจนะ หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักในงานรับใช้พระเจ้า ขอเชิญสมัครเพื่อร่วมงานกับสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ในตำแหน่งงานต่อไปนี้

สมัครงาน

ประวัติส่วนตัว


ประวัติครอบครัว


ประวัติการศึกษา


ประวัติการเป็นคริสเตียน


ความสามารถการใช้ภาษา


บุคคลอ้างอิงหรือนายจ้างเดิม ที สามารถให้ข้อมูลงานประจำการทำงานได้


ประวัติการทำงาน


บุคคลอ้างอิงหรือนายจ้างเดิม ที่สามารถให้ข้อมูลงานประจำการทำงานได้


ประวัติด้านสุขภาพ


ประวัติส่วนตัวอื่นๆ


ประวัติด้านการเงิน เนื่องด้วยพนักงานสมาคมฯ จะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจำกัด และต้องมีชีวิตแห่งการับใช้และเสียสละ สมาคมฯ จึงต้องทราบสถานะทางการเงินของผู้สมัครงานทุกท่าน


บุคคลอ้างอิง โปรดระบุชื่อบุคคล 4 ท่านที่รู้จักท่าน ในสถานะต่างๆ และสามารถให้การรับรองท่านเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยคำบอกกล่าว


คำพยาน โปรดเขียนคำพยานเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของท่านโดยย่อในด้านต่างๆ ดังนี้


บุคคลที่ ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน


คำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืช มัทธิว 13:3-12 (ฉบับมาตรฐาน)