นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

 • สมาคมฯ  ไม่รับคืนสินค้าทุกชนิด ทุกกรณี   
 • สินค้าประเภทพระคัมภีร์สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะสินค้าราคาปกติที่เกิดจากความบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น เช่น หน้าไม่ครบ  ชำรุดจากการพิมพ์ เข้าเล่มหัวกลับ เรียงสลับบท และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน  
  • กรณีที่สินค้ารุ่นเดียวกับที่สินค้าชำรุดหมดสมาคมฯจะเปลี่ยนทดแทนในชนิดปกและขนาดใกล้เคียงให้
  • หากสินค้าใหม่ที่เปลี่ยนมีส่วนต่างของมูลค่าน้อยกว่าสินค้าชำรุด สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
  • จะเรียกเก็บเงินเพิ่มกรณีที่สินค้าที่เปลี่ยนใหม่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเดิม
  • ขออภัยไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ปกเสื่อมสภาพจากอายุของวัสดุได้
 • สินค้าซีดี และวรรณกรรมของสมาคมฯ กรณีสินค้าชำรุดจากการผลิต สามารถเปลี่ยนในชนิดและชื่อเดียวกันของสินค้าเท่านั้น
 • สินค้าประเภทวรรณกรรมของสำนักพิมพ์อื่นที่ไม่ใช่พิมพ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทยหากมีชำรุดจากการผลิตลูกค้าต้องติดต่อเปลี่ยนสินค้าจากสำนักพิมพ์นั้นๆเองโดยตรง
 • สินค้าประเภทของที่ระลึก เสื้อยืด  สมุดโน๊ต ถาดและถ้วยมหาสนิท ถาดขนมปัง กรอบพร้อมภาพ กิ๊ฟช๊อป ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้