ประกวดภาพวาดระบายสี

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี พระธรรมเอเสเคียล

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 31 ตุลาคม 2020

เงื่อนไขการสมัคร
• เปิดรับสมัคร วันนี้ – 31 ตุลาคม 2020
• ค่าสมัครคนละ 800 บาท (รับพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานพร้อมภาพประกอบ 1 เล่ม มูลค่า 1,500 บาท)
• คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
......- กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
......- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
......- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
• วาดตามหัวข้อพระธรรมเอเสเคียลที่กำหนด 3 เรื่อง (เลือก 1 เรื่อง)
......- บทที่ 12 เอเสเคียลเตือนประชาชนเรื่องการตกเป็นเชลย
......- บทที่ 17 คำอุปมาเกี่ยวกับการลงโทษอิสราเอล
......- บทที่ 34 ผู้นำที่เห็นแก่ตัวกับพระเจ้าพระผู้เลี้ยงที่แท้จริง
• สมัครที่ www.thai.bible
• ผลงานภาพวาดพร้อมระบายสีบนกระดาษขนาด A3 (29.7X42 ซม.) โดยจะวาดแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
• สามารถใช้สีได้ทุกประเภท ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลโดยเด็ดขาด

กำหนดส่งผลงาน
• ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์ (กรณีส่งทางไปรษณีย์)
ส่งผลงานมาที่ สมาคมพระคริสตธรรมไทย 319/52-55 ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

การตัดสิน
• ภาพถูกต้องตามหัวข้อพระคัมภีร์ที่เลือก
• ความสวยงาม เขียนอธิบายแนวคิดในการเขียนภาพได้ชัดเจน
• กรรมการจะพิจารณาตัดสินผลงาน เมื่อมีผลงานของแต่ละระดับจำนวน 5 ชิ้นขึ้นไป
• การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และ ผลงานเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ไม่ส่งคืน

รางวัล
• ยอดเยี่ยม ระดับละ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท รวม 3 รางวัล (หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
• ผู้ส่งผลงานทุกท่านได้รับประกาศนียบัตร

การประกาศผล
• วันที่ 15 ธันวาคม 2020 ที่เว็บไซต์ www.thai.bible

สอบถามข้อมูล
• สมาคมพระคริสตธรรมไทย ฝ่ายขาย โทร. 094-493-3133, 02-279-8341 Line : tbsbookshop