โปรแกรม The Word

The Word - เดอะเวิร์ด

เดอะเวิร์ด - The Word เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านพระคัมภีร์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ค้นหาคำที่ต้องการได้ในเวลารวดเร็ว เปรียบเทียบข้อความจากพระธรรมต่างฉบับกัน และศึกษาความหมายเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายความหมายของพระธรรมที่ยกมาจากพระคัมภีร์ฉบับศึกษา ประมวลคำศัพท์สำคัญในพระคัมภีร์ ความเป็นมาของพระคัมภีร์ พระนามพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และเทศกาลสำคัญต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้สามารถค้นคว้าอ้างอิงในระดับรากศัพท์ของต้นฉบับกรีก และต้นฉบับฮีบรูได้ อีกทั้งมีการเชื่อมโยงแผนที่เมื่ออ่านพบในคำอธิบาย และความสามารถอื่นอีกมากมาย

ลงทะเบียนครั้งแรก

สำหรับลูกค้าใหม่ นำรหัส Promo Code จากแผ่นโปรแกรมมากรอกเพื่อปลดล็อคโปรแกรม - คลิก!

ลืมรหัสปลดล็อก

สำหรับลูกค้าเดิม ลืมรหัสปลดล็อก - คลิก!

แนะนำการใช้โปรแกรม

ดูคู่มือการใช้งานโปรแกรม - คลิก!

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรมลูกค้าใหม่ - คลิก!

อัพเดทโปรแกรมลูกค้าเดิม - คลิก!

แก้ตัวเลขในโปรแกรมแสดงผลผิดปกติ - คลิก!

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

วิธีการติดตั้งบนเครื่อง PC -  คลิก!

วิธีการติดตั้งบนเครื่อง MAC รุ่นเก่า -  คลิก!