พระวจนะแห่งการหนุนใจ

พระวจนะแห่งการหนุนใจ

พระสัญญาจากพระวจนะของพระเจ้าจะนำพระพร การปลอบใจ และกำลังใจให้แก่ท่าน ทุกๆ วัน

พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมาก แต่น่าเสียดายที่คนจำนวนมากไม่รู้ว่าควรจะอ่านข้อความตอนใดของพระคัมภีร์เพื่อให้ได้คำตอบสำหรับตนเอง ในทำนองเดียวกัน คริสตชนหลายต่อหลายคนที่อ่านพระคัมภีร์อยู่แล้วอาจจำไม่ได้ว่า จะยกเอาพระวจนะของพระเจ้าตอนใดมาหนุนใจเพื่อนหรือญาติมิตรในสถานการณ์ของชีวิตที่แตกต่างกันไป

พระคริสตธรรมคัมภีร์จึงเป็นเหมือนคู่มือที่จะช่วยให้เราหาคำตอบของปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะประกอบไปด้วยหัวข้อของปัญหาต่างๆ และคัดลอกคำตอบที่เหมาะสมมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญยิ่งของมนุษย์เรา ในพระคัมภีร์มีพระสัญญาของพระเจ้ามากมาย หากเราเชื่อและทำตาม เราจะได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า ในยามที่เราประสบกับปัญหาและความทุกข์ใจต่างๆ เมื่อเราได้อ่านหรือได้ฟังข้อความที่เป็นคำสัญญา เราก็จะไม่สิ้นหวัง กลับมีกำลังขึ้น และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้

พระคริสตธรรมคัมภีร์ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ และผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจแก่ผู้อื่น อันได้แก่ ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง ผู้เยี่ยมเยียน พี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณ และคริสตชนทั่วไป

  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท