โปรแกรม theWord 2023

เดอะเวิร์ด

โปรแกรมพระคัมภีร์ภาษาไทยที่ดีที่สุด

เดอะเวิร์ด เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านพระคัมภีร์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ค้นหาคำที่ต้องการได้ในเวลารวดเร็ว เปรียบเทียบข้อความจากพระธรรมต่างฉบับกัน และศึกษาความหมายเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายความหมายของพระธรรมที่ยกมาจากพระคัมภีร์ฉบับศึกษา ประมวลคำศัพท์สำคัญในพระคัมภีร์ ความเป็นมาของพระคัมภีร์ พระนามพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และเทศกาลสำคัญต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้สามารถค้นคว้าอ้างอิงในระดับรากศัพท์ของต้นฉบับกรีก และต้นฉบับฮีบรูได้ อีกทั้งมีการเชื่อมโยงแผนที่เมื่ออ่านพบในคำอธิบาย และความสามารถอื่นอีกมากมาย

สำหรับลูกค้าใหม่ นำรหัส Promo Code
มากรอกเพื่อปลดล็อคโปรแกรม

สำหรับลูกค้าเดิม ลืมรหัสปลดล็อก

ดูคู่มือการใช้งานโปรแกรม

วิธีการติดตั้งบนเครื่อง PC