ฉบับที่ 6 ตุลาคม-ธันวาคม 2023

จากใจเลขาธิการ สวัสดีครับ เพื่อนของสมาคมพระคริสตธรรมไทยทุกท่าน ผมรู้จักพระเจ้ามานานกว่า 35 ปีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมสนใจเรื่องพระเจ้าตั้งแต่แรกคือพระคัมภีร์ที่เป็นหนังสือมหัศจรรย์ พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่แตกต่างจากหนังสือทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นเอกภาพในเนื้อหาแม้จะมีผู้เขียนกว่า 40 คนที่ทยอยกันเขียนพระธรรมเล่มต่างๆ ตลอดระยะเวลามากกว่า 1,500 ปี คำพยากรณ์ต่างๆ จำนวนมากที่สำเร็จเป็นจริงไปแล้วอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับพระเยซู เรื่องราวในพระคัมภีร์หลายตอนที่สอดคล้องกับตำราประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆ ที่ผมอ่าน เป็นหนังสือที่หลายคนพยายามจะทำลาย แต่กลับอยู่รอดมาจนทุกวันนี้ และกลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดตลอดกาล สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้ผมรักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์มาตั้งแต่เป็นผู้เชื่อใหม่ ผมหลงใหลในศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และภาษาเดิมของพระคัมภีร์ ความอยากรู้พระคัมภีร์ของผมมีอย่างไม่เคยจบสิ้น หลายคนอาจจะชอบอ่านพระคัมภีร์ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกับผม แต่ท่านเคยคิดหรือไม่ว่า พระคัมภีร์เป็นมากกว่าหนังสือที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายให้เราศึกษา แท้จริง เบื้องหลังเนื้อหามากมายเหล่านั้นคือ พระเจ้า แผนการ และน้ำพระทัยพระองค์ พระลักษณะของพระองค์สำแดงออกผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ ไม่ว่าจะเป็นการทรงสร้างสรรพสิ่งอย่างดี การทำพันธสัญญากับบุคคลต่างๆ การสถาปนาและมีส่วนร่วมกับอิสราเอลที่เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการอวยพรหรือพิพากษาโทษ ไปจนถึงการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์และการไถ่ของพระเยซูคริสต์ รวมถึงการให้กำเนิดคริสตจักรอันเป็นคนกลุ่มใหม่ที่พระเจ้าเรียกออกมาจากโลกเพื่อเป็นของพระองค์ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดจากเรื่องราวทั้งหมดในพระคัมภีร์ คือ พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างมากและมีแผนการที่ดีเลิศสำหรับพวกเขา ในแง่หนึ่ง พระคัมภีร์จึงเป็นเหมือนจดหมายรักจากพระเจ้าถึงเรา พระคัมภีร์ไม่เพียงบอกเราว่า พระเจ้าทำอะไร แต่พระองค์คิดอะไร และรู้สึกเช่นไรต่อคนของพระองค์ด้วย คำถามสำคัญคือ ทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ เราเป็นเหมือนเพียงคนนอกที่กำลังมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของผู้คนในอดีตที่รู้จักพระเจ้า […]

ท่ามือคำว่า “บารโธโลมิว/นาธานาเอล”

ท่ามือคำว่า “บารโธโลมิว/นาธานาเอล” คำอธิบาย : พระคัมภีร์กล่าวถึงนาธานาเอลไว้น้อยมาก อย่างไรก็ตาม มีตำนานกล่าวว่าเขาเป็นคนที่อุทิศตัวในการศึกษาพระคัมภีร์ ชื่อของเขาจึงดูเหมือนท่ามือของคำว่า “เรียนรู้” ​ ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8  

ท่ามือคำว่า “เลวี/มัทธิว”

ท่ามือคำว่า “เลวี/มัทธิว” คำอธิบาย : มัทธิว9:9 , มาระโก2:14 , ลูกา5:27 พระเยซูก็​เห็น​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​เลวี​บุตร​อัล​เฟ​อัส​นั่ง​อยู่​ที่​ด่าน​ภาษี คนเก็บภาษี ก็หมายถึงอาชีพของเขา ​ ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8  

ท่ามือคำว่า “พระคริสต์”

ท่ามือคำว่า “พระคริสต์” คำอธิบาย : พระคริสต์ (จากภาษากรีก), พระเมสสิยาห์ (จากภาษาฮีบรู) : หมายถึง “ผู้ที่ได้รับการเจิม” ในวัฒนธรรมของชาวยิว กษัตริย์ ปุโรหิต และผู้เผยพระวจนะ จะได้รับการเจิมด้วยน้ำมัน เป็นการแสดงว่าพวกเขาถูกเลือกเป็นพิเศษเพื่อทำบทบาทหน้าที่ให้สำเร็จ พระเยซูในฐานะพระคริสต์ ได้ทรงทำบทบาทหน้าที่ทั้งสามอย่างนี้จนสำเร็จ นั่นคือ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ปุโรหิต และผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8  

ท่ามือคำว่า “พระเยซู”

ท่ามือคำว่า “พระเยซู” คำอธิบาย : พระเยซุทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8  

ท่ามือคำว่า “พระยาเวห์”

ท่ามือคำว่า “พระยาเวห์” คำอธิบาย : อพยพ. 3:14 “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8  

ท่ามือคำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า”

ท่ามือคำว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” คำอธิบาย : องค์พระผู้เป็นเจ้า แปลว่า “เจ้านาย” ในพระธรรมเดิมเรียกว่า “พระยาเวห์” หมายถึง พระเจ้า พระบิดา ในพระธรรมใหม่เรียกพระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย การยอม รับพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า คือหลักความเชื่อพื้นฐานของศริสต์ศาสนา   ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8  

ท่ามือคำว่า “พระเจ้า”

ท่ามือคำว่า “พระเจ้า” คำอธิบาย : ท่ามือสำหรับคำว่า “พระเจ้า” เป็นการผสมผสานท่ามือของคำว่า “พระบิดา” และคำว่า “พระผู้เป็นเจ้า”   ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8  

ทำไมยังคงคำว่า “ผัก” ในพระคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน ?

ทำไมยังคงคำว่า “ผัก” ในพระคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน ? คำถาม ในฉบับมาตรฐาน 2011 มาระโก 4:30-32 ทำไมยังคงคำว่า “ผัก” อยู่ในข้อ 32 เมื่อดูไปที่ฉบับ 1940 ในข้อที่ 31 ใช้คำว่า “เมล็ดพันธุ์ผักกาด” และ ข้อ 32 ใช้ว่า “ใหญ่กว่าผักทั้งปวง” ฉบับ 1971 ในข้อที่ 31 ใช้คำว่า “เมล็ดพืช” และข้อที่ 32 ยังใช้ว่า “ใหญ่กว่าผักทั้งปวง” แต่ในฉบับมาตรฐาน 2011 ใช้คำว่า “เมล็ดมัสตาร์ด” แต่ยังคงใช้คำว่า “ผัก” ซึ่งที่จริงน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นคำอื่นที่ให้ภาพที่ใหญ่พอให้นกมาอาศัย เพราะการที่จะใหญ่พอที่นกจะมาเกาะนั้น ไม่ใช่ผักแล้ว คำตอบ มาระโก 4:30-32 (ฉบับมาตรฐาน 2011) 30 พระองค์ตรัสอีกว่า “แผ่นดินของพระเจ้า จะเปรียบเหมือนสิ่งใด? หรือจะแสดงด้วยอุปมาอย่างไร? 31 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง […]

ทำไมจึงแปลคำว่า “and“ ในสำนวน KJV เป็น “คือ” ใน 2 เปโตร 1:1 ฉบับมาตรฐาน (2011) ?

ทำไมจึงแปลคำว่า “and“ ในสำนวน KJV เป็น “คือ” ใน 2 เปโตร 1:1 ฉบับมาตรฐาน (2011) ? คำตอบ 2 Peter 1:1 (KJV) Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ: 2 เปโตร 1:1 (ฉบับมาตรฐาน) สิเมโอนเปโตร ผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เรียน […]

1 2 3 43