เปิดอกพูด เปิดใจฟัง

เปิดอกพูด เปิดใจฟัง แนะนำหนังสือ “เปิดอกพูด เปิดใจฟัง” หนังสือจากชุด เพื่อนช่วยเพื่อน หนังสือดีสำหรับครอบครัว และ สำหรับวัยรุ่น หลายครั้งเราไม่เข้าใจลูก ในมุมกลับลูกก็ไม่เข้าใจเรา การหันหน้าเข้าหากัน การพูดคุยกันเพื่อปรับจูนความคิด แลกเปลี่ยนมุมมองของกันและกัน จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแนบแน่น อบอุ่นขึ้น เปิดให้ใจของคุณ ได้รับรู้ รับฟังสิ่งที่ลูกต้องการ สิคะ สั่งซื้อได้ที่ https://is.gd/zEFNYf สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย กรุงเทพ 094-493-3133 id line : tbsbookshop ฝ่ายขาย เชียงใหม่ 083-668-8009

คริสตจักรเล็กแต่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่

คริสตจักรเล็กแต่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ พันธกิจคัดลอกพระคัมภีร์คริสตจักรคอหงส์ โดย ศจ.คริสตชน รุ่งเรือง และทีมร่วมรับใช้ นี่แน่ะ เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆ บัดนี้ มันงอกขึ้นมา เจ้าไม่เห็นหรือ? และเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง  อิสยาห์ 43:19 จากจุดเริ่มต้นคือมีพี่น้องที่มีภาระใจกับชุมชนที่เขาอยู่ อยากจะประกาศโดยเริ่มจากการทำงานกับเด็กๆ โดยใช้การสอนภาษาอังกฤษและดนตรีเข้าไปในชุมชนโดยมีความร่วมมือจากประธานของชุมชนให้ใช้สถานที่ซึ่งเป็นที่โล่งกว้างมีอาคารเล็กๆ เพียงหลังเดียว ซึ่งกิจกรรมที่พวกเราเริ่มทำช่วงปลายปี 2019 และมีการประกาศเชิญชวนและแจกใบปลิวอย่างเป็นทางการในวันเด็กของปี 2020 ซึ่งมีเด็กเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก และหลังจากนั้นสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ “อาลักษณ์จิ๋ว” สำหรับเด็กใช้พระธรรมเอเสเคียล ทีมงานสมาชิกคริสตจักรจึงเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นโครงการที่ดีน่าจะส่งเสริมเด็กๆ จึงได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองและเด็กที่สมัครใจในการแข่งขันคัดลอกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า จนมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถรวมตัวกันได้ในบ้านสมาชิกแต่ละหลัง จากที่เราว่าโครงการคัดลอกพระคัมภีร์มีการตอบรับดี แต่อาจเป็นเพราะเด็กยังไม่เชื่อและผู้ปกครองก็เริ่มต่อต้าน เราจึงคิดยุทธวิธีนี้ขึ้นมา คือ ประกาศกับเด็กๆโดยการเปิดห้องชั้นรวีฯให้ “คัดลอกพระคัมภีร์แลกค่ายังชีพ” เพราะช่วงโควิด-19 หลายคนตกงานรายได้ลดลง ไม่มีงานทำ เราจึงคิดว่าควรช่วยเหลือคนในชุมชน โดยนำงบประมาณที่จะทำพันธกิจการประกาศมาสร้างแรงจูงใจให้เขาเหล่านั้นได้พบพระวจนะของพระเจ้า  เช่น คัดลอกคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ และ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต รอบละ 10 บาท ในวันเวลาที่กำหนด และให้คัดพระธรรมยอห์น ซึ่งเป็นพระกิตติคุณของพระเจ้า ข้อละ 1 บาท […]

1940s : United Bible Societies is founded to strengthen Bible Society work around the world

1940s : United Bible Societies is founded to strengthen Bible Society work around the world Delegates to the meeting in Elfinsward, England, in May 1946, when United Bible Societies was founded. In May 1946, less than a year after the most destructive global conflict in human history, representatives from Bible Societies in 13 countries gathered […]

วันภาษาแม่นานาชาติ

วันภาษาแม่นานาชาติ  สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอเชิญท่านร่วมเฉลิมฉลองวันภาษาแม่นานาชาติซึ่งตรงกับ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 ขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศไทยมีพี่น้องชนเผ่าอาศัยอยู่และได้รับสัญชาติไทย คนเหล่านี้สามารถพูดภาษาไทยได้ก็จริง แต่ภาษาแม่ของเขาคือภาษาที่พวกเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็ก เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับผู้ที่เลี้ยงดูเขาในวัยเด็ก หรือแม้แต่ผู้พิการทางการได้ยินก็มีภาษาแม่ของตัวเอง คือภาษามือ ที่ใช้สื่อสารบอกเล่าความต้องการและความรู้สึก ภาษาแม่คือภาษาของหัวใจ ซึ่งเป็นภาษาที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกอบอุ่นหรือคุ้นเคย สหสมาคมพระคริสตธรรมสากลและสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ให้ความสำคัญกับการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาแม่ของคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตาม ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ทำหน้าที่นี้เช่นกัน เราแปลและจัดพิมพ์พระคัมภีร์เป็นภาษาแม่ของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อคนเหล่านั้นจะสัมผัสได้ถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีต่อเขา ภาษาแม่ที่แปลเสร็จแล้วได้แก่ ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องกะเหรี่ยงโปว์ในประเทศไทยได้มีพระคัมภีร์เต็มเล่มในภาษาของพวกเขาเองเป็นครั้งแรก หลังเริ่มโครงการแปลเมื่อ 40 ปีก่อน โดยสมาคมฯ ได้มีส่วนในการแปลและผลิตมาโดยตลอด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่มาจากหลายที่หลายแห่ง งานเฉลิมฉลองพระคัมภีร์กะเหรี่ยงโปว์ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 ที่คริสตจักรแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโปว์ และชาวไทย มาร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศประมาณ 1,000 ท่าน ค.ศ. 1979 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษากูย ภาคพันธสัญญาใหม่ ค.ศ. 1986 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาลีซู ค.ศ. 1989 […]

วัยใส วัยสร้างสรรค์ 1/21

วัยใส วัยสร้างสรรค์ “ความคิดสร้างสรรค์คือความฉลาดอันสนุก!” (Creativity is intelligence having fun.) -อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-(Albert Einstein) ช่างน่าเศร้าที่วัยรุ่นซึ่งควรจะเป็นวัยใสบ้านเรา (รวมทั้งผู้ใหญ่วัยสายด้วย) กลับกลายเป็นเด็กวัยไฟที่ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง และติดเชื้อของการชอบ “Copy” ! เราก็ก็อปปี้ทุกอย่างที่ขวางหน้า! ก็อปปี้หนัง ก็อปปี้เพลง ก็อปปี้กระเป๋า ก็อปปี้เสื้อผ้า  ฯลฯ แม้แต่ประชาธิปไตย เราก็ก็อปปี้มาและที่หนักหนากว่านั้นก็คือ เราก็อปปี้หน้าตา (ผ่านมีดหมอ) นิสัย ท่าทางและค่านิยม แนวคิด และวิถีชีวิตของคนอื่นมาอย่างน่าหน้าตาเฉย! ทั้ง เคป๊อบ (K-Pop) , เจป๊อบ (J-Pop) หรืออะไรๆ ที่ออกมาใหม่เป็นกระแส เราเอาหมด! แต่ที่น่ากลัวมากเหลือเกินในปัจจุบันนี้ก็คือ เราก็อปปี้ความรุนแรง ยาเสพย์ติด ความคลั่งใคล้ ในวัตถุนิยม ซิ่งแข่งรถ (ทั้งแว๊น ทั้งสก๊อย) และในเรื่องเพศ จนไปไกลมากและแรงกว่าต้นฉบับ(Original) เหล่านั้นไปเสียอีก! เด็กไทยในปัจจุบันอายุ 11-12 ปี ก็ตั้งท้องแล้ว […]

ฝ่ายแปลสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ฝ่ายแปลสมาคมพระคริสตธรรมไทย โครงการพระคัมภีร์ฉบับศึกษา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2020 ที่ผ่านมา ที่โครงการนี้ได้ตีพิมพ์พระคัมภีร์ฉบับศึกษาและวางจำหน่ายอีก 3 เล่มคือ พระธรรมเอเสเคียล พระธรรมเยเรมีย์ และพระธรรมเพลงคร่ำครวญ พระธรรมดาเนียล ซึ่งฉบับศึกษาที่ทำขึ้นจะมีคำอธิบายที่เป็นเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ มีคำอธิบายเป็นตอน เป็นข้อ เป็นหัวเรื่อง และการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับปัจจุบัน ส่วนในปี 2021 สมาคมฯ มีเป้าหมายที่จะทำพระธรรม พระธรรมอิสยาห์ พระธรรมโยชูวา พระธรรมผู้วินิจฉัย และพระธรรมนางรูธ พระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ และพระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ ให้เสร็จ ขอโปรดอธิษฐานเผื่อทีมงานที่พระเจ้าจะทรงนำให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระคัมภีร์ฉบับศึกษา จะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้อ่าน ทั้งในส่วนที่เป็นข้อพระธรรมและการตีความหมาย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โครงการพระคัมภีร์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน โครงการนี้ในปี 2020 ที่ผ่านมาได้ทำพระธรรมกิจการ เสร็จเกือบทั้งหมด และได้เริ่มทำพระธรรมเอสเธอร์บทที่ 1-3 แล้ว ส่วนในปี 2021 นี้ ทางโครงการมีเป้าหมายจะทำพระธรรมเอสเธอร์ให้เสร็จ ขอโปรดอธิษฐานเผื่อให้งานนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้จาก Link : Tbs thsl […]

เบลชัสซาร์

เบลชัสซาร์ ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในรายชื่อของกษัตริย์บาบิโลนนั้นเราไม่พบว่ามีชื่อเบลชัสซาร์อยู่ด้วย กษัตริย์องค์สุดท้ายของบาบิโลนเป็นชาวเคลเดียชื่อว่า เนโบนิดัส ผู้ขึ้นปกครองบาบิโลนในปี 556 ก่อน ค.ศ. หลังจากที่เนบูคัดเนสซาร์สิ้นพระชนม์ไปแล้วหลายปี นอกจากนี้ยังมีบันทึกว่า กษัตริย์บาบิโลนที่พ่ายแพ้แก่เปอร์เซียคือเนโบนิดัส อย่างไรก็ดี เป็นไปได้ว่าเบลชัสซาร์ผู้นี้คือโอรสของเนโบนิดัส และเนโบนิดัสได้มอบหมายให้เบลชัสซาร์ว่าราชการดูแลกรุงบาบิโลนช่วงที่เนโบนิดัสไม่ได้อยู่ที่กรุงนั้นนานถึง 10 ปีจนกระทั่งปี 539 ก่อน ค.ศ. ดังนั้นเบลชัสซาร์แม้ไม่ได้เป็นกษัตริย์ แต่ก็ได้ทำหน้าที่กษัตริย์ตามที่เนโบนิดัสมอบหมาย มีหลักฐานทางโบราณคดีของดินแดนตะวันออกใกล้สมัยโบราณบ่งว่าอาจมีการเรียกผู้สำเร็จราชการว่ากษัตริย์ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเบลชัสซาร์คือ เราไม่มีหลักฐานว่าเบลชัสซาร์สืบเชื้อสายมาจากเนบูคัดเนสซาร์ การที่เบลชัสซาร์เรียกเนบูคัดเนสซาร์ว่า “พระราชบิดา” จึงไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการพระคัมภีร์บางคนเสนอว่า เบลชัสซาร์อาจสืบเชื้อสายจากเนบูคัดเนสซาร์ทางพระมารดา หรือมิฉะนั้นเบลชัสซาร์ก็เรียก “พระราชบิดา” ในความหมายว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองมาก่อน ข้อมูลจาก พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษาดาเนียล ภาพ www.christianindex.org

บทบาทและลักษณะของทูตสวรรค์ในพระธรรมดาเนียล

บทบาทและลักษณะของทูตสวรรค์ในพระธรรมดาเนียล โดยทั่วไปในพระคัมภีร์เดิมเราจะไม่พบชื่อของทูตสวรรค์ แต่ในพระธรรมดาเนียลมีชื่อของทูตสวรรค์ปรากฏอยู่ คือ “กาเบรียล” (8:16) กับ “มีคาเอล” (10:13) และโดยทั่วไปทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์เดิมมักจะเป็นผู้มาแจ้งข่าว หรือเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาพบกับประชากรของพระองค์ ดู “ทูตสวรรค์” ในประมวลศัพท์ แต่ในพระธรรมดาเนียล ทูตสวรรค์ยังมีบทบาทอีกหลายอย่างคือ ช่วยกู้ให้พ้นภัย ได้แก่ คนที่ดูเหมือนองค์เทพบุตรผู้อยู่ในเตาไฟพร้อมกับเพื่อนทั้งสามของดาเนียล (3:24‑25) และทูตสวรรค์ผู้ปิดปากสิงโต (6:20‑22) ประกาศคำพิพากษา ได้แก่ทูตสวรรค์ที่ปรากฏในความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ (4:13‑17) และนิ้วมือที่เขียนบนผนังพระราชวังในสมัยของกษัตริย์เบลชัสซาร์ (5:5‑6,24‑25) อธิบายนิมิตหรือความฝัน ได้แก่ ท่านผู้ปรากฏในนิมิตของดาเนียลเรื่องสัตว์มหึมาทั้งสี่ (7:16,23) ผู้บริสุทธิ์ที่ปรากฏในนิมิตเรื่องแกะผู้และแพะผู้ (8:13‑14) ทูตสวรรค์กาเบรียล (8:16) และชายสวมเสื้อผ้าป่าน มีทองเมืองอุฟาสคาดเอว (10:5‑6) ช่วยเสริมกำลัง ได้แก่ท่านผู้หนึ่งที่ดูเหมือนมนุษย์ (10:15‑16) เป็นเจ้าผู้ครอบครองและผู้คุ้มกันชนชาติอิสราเอล ได้แก่ทูตสวรรค์มีคาเอล (10:13,21; 12:1) ดังนั้น จากข้อมูลในพระธรรมดาเนียลพอสรุปได้ว่า ทูตสวรรค์มักปรากฏด้วยรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับมนุษย์ และมักไม่มีชื่อ แต่มีอยู่สององค์ที่มีชื่อคือ กาเบรียลและมีคาเอล โดยทูตสวรรค์ในพระธรรมดาเนียลมีหน้าที่หลักคืออธิบายนิมิตให้คนของพระเจ้าเข้าใจ ปกป้องคุ้มครองช่วยกู้คนของพระเจ้าให้พ้นภัย ตักเตือน ลงโทษคนที่ไม่ถ่อมใจ […]

สิ่งที่เด็กวัยใสต้องการที่สุด? 11/20

สิ่งที่เด็กวัยใสต้องการที่สุด? ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐ ส่งนักศึกษาวิชาสังคมวิทยาเข้าไปในสลัมแห่งหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูลและประวัติของเด็กชายวัยใส 200 คน โดยให้นักศึกษาเขียนประเมินอนาคตของเด็กชายแต่ละคนส่งกลับมาด้วย! อนิจจา!  ผลปรากฎว่า เด็กเหล่านี้ดู “ไร้อนาคต” ในสายตาและความคิดของนักศึกษาผู้ประเมิน! …25 ปีต่อมา มีศาสตราจารย์คนใหม่เข้ามาทำการศึกษาค้นคว้าต่อ เขาได้มอบหมายให้นักศึกษาชุดใหม่เข้าติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กเหล่านั้นบ้าง! ผลจากการติดตามได้ข้อมูลว่า… มีเด็กชาย 20 คน ย้ายที่อยู่ หรือเสียชีวิตแล้ว และจากเด็กชาย 180 คน ที่เหลือนั้น …มีเด็กชาย 176 คน ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเกินกว่ามาตรฐานทั่วไป อาทิ  เป็นทนายความ  แพทย์  และนักธุรกิจ! ศาสตราจารย์เจ้าของโครงการนั้นรู้สึกแปลกใจมาก จึงตัดสินใจให้นักศึกษาของตนติดตามหาข้อมูลต่อไปอีก เขาให้ทีมงานถามอดีตเด็กวัยใสเหล่านั้นแต่ละคนด้วยคำถามเดียวกันว่า … “คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร?” จากคำตอบที่พรั่งพรูออกมาจากปากแต่ละคนนั้น ทีมงานสัมผัสได้ถึงความรู้สึกซาบซึ้งที่พวกเขาเหล่านั้นมีต่อคุณครูคนหนึ่ง! เมื่อศาสตราจารย์ท่านนี้ได้ทราบข้อมูลนี้ ก็รีบดำเนินการสืบเสาะจนกระทั่งพบว่า คุณครูท่านนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ เขาจึงออกตามหาจนกระทั่งได้พบเธอ ซึ่งก็ยังคงกระฉับกระเฉงอยู่! ท่านศาสตราจารย์จึงถามเธอว่า… “คุณครู ใช้สูตรวิเศษอะไรครับ จึงสามารถดึงให้เด็กชายเหล่านั้นออกจากสลัมมาได้ และยังประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วย?” เมื่อได้ยินคำถามนั้น ดวงตาของคุณครูท่านนี้ก็เปล่งประกายแห่งความสุขขึ้นมาทันที เธอแย้มยิ้มอย่างอบอุ่นและกล่าวว่า… “อันที่จริงแล้วเรื่องมันง่ายมากเหลือเกิน ฉันไม่มีสูตรลับสูตรเด็ดอะไรหรอก…!” […]

วัยใสใช่ไร้ประโยชน์ 11/20

วัยใสใช่ไร้ประโยชน์ “การต่อต้านคอรัปชั่นในรัฐบาล คือ หน้าที่สูงสุดที่คนรักชาติต้องกระทำ!” -จี เอ็ดเวิร์ด กริฟฟิน- (To oppose corruption in government is the highest obligation of patriotism.) -G. Edward Griffin- ในปัจจุบัน สังคมไทยกำลังน่าเป็นห่วงในแทบทุกด้าน หนึ่งในนั้นคือ ทัศนะเกี่ยวกับ คอรัปชั่น! จากการสำรวจของ เอแบคโพล จากศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   จากประชาชน 17 จังหวัด จำนวน 2559 คน พบว่า …ร้อยละ 64.5 ยอมรับได้ ถ้ารัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น หากทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี และตนเองได้รับประโยชน์ด้วย! ช่างน่าเป็นห่วงที่มาตรฐานวัดความถูกผิด หรือความดีชั่วของคนไทยในปัจจุบันนี้ คือ เศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับ! ศาสนาของคนยุคนี้ คือ “ปากท้อง” หรือ “เงินทอง!” […]

1 2 3 24