ศจ. ชาน ยัง ชอย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ค.ศ.1962–1971

ศจ. ชาน ยัง ชอย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ค.ศ.1962–1971 ศจ. ชาน ยัง ชอย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ค.ศ.1962–1971 ท่านเป็นผู้เสียสละและอุทิศตัวให้กับงานรับใช้พระเจ้าอย่างยิ่ง เห็นได้จากการที่ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้ความสำคัญในการนำพระคัมภีร์ไปถวายวัด เพื่อให้ผู้บวชเรียนมีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ทำให้ยอดจำหน่ายพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง ค.ศ. 1962 – 1965 ด้วยการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการออกจำหน่าย เช่น เครื่องเสียง รถจักรยานยนต์ และการออกร้านจำหน่าย บัดนี้ท่านได้พักสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2021 ที่โรงพยาบาล Samaritan Hospital Los Angeles ขอพระเจ้าทรงโปรดปลอบประโลมจิตใจครอบครัวและมิตรสหายของท่านในช่วงเวลานี้ Reverend Chan Young Choi, General Secretary to Thailand Bible Society during 1962-1971, passed away on Tuesday October 19, 2021 at […]

ความเห็นของผู้พิการทางการได้ยินต่อพระคัมภีร์ภาษามือ

ความเห็นของผู้พิการทางการได้ยินต่อพระคัมภีร์ภาษามือ ได้อ่านคอมเม้นต์ของคนหูหนวกว่า “ภาษามือของสมาคมฯ ไพเราะ” ก็อดยิ้มไม่ได้ ดีใจที่การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเป็นประโยชน์จริงๆ ลองชมความคิดเห็นของพวกเขาได้ที่ การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ผป.ลดาวัลย์ โมชดารา กรรมการอำนวยการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ ตลอดชีพ

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ผู้ปกครองลดาวัลย์ (ลิเดีย) โมชดารา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2021 ผู้ปกครองลดาวัลย์ (ลิเดีย) โมชดารา ท่านเป็นแบบอย่างการรับใช้พระเจ้าที่ไม่เพียงทุ่มเทร่างกายและจิตใจ แต่ได้ให้การสนับสนุนด้านปัจจัย ต่อสมาคมพระคริสตธรรมไทย ในฐานะกรรมการอำนวยการและสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจแก่ลูกหลานทุกคนของท่าน “การทํางานรับใช้พระเจ้า ต้องถูกต้องเสมอ อย่าถูกใจ ใครเลย เมื่อไรที่ถูกใจ เมื่อนั้นจะไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า” ความประทับใจที่มีต่อคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ “เมื่อมีน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ที่โบสถ์สืบสัมพันธวงศ์น้ำท่วมถึงบันไดขั้นสุดท้าย (เกือบเข้าในตัว พระวิหาร) เวลามานมัสการสมาชิกต้องพายเรือมาเทียบ บันไดด้านหน้าพระวิหาร” ความคิดเห็นในการรับใช้พระเจ้า “Don’t send your children to Sunday school, bring them” “การทํางานรับใช้พระเจ้า ต้องถูกต้องเสมอ อย่าถูกใจ ใครเลย เมื่อไรที่ถูกใจ เมื่อนั้นจะไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า” ผป.ลดาวัลย์ โมชดารา เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1924 บิดาชื่อ นายมารค โมชดารา […]

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2021 ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ดังนี้ 1. นาย ณภัทร ตั้งศิริเมธากุล อาลักษณ์จิ๋ว ปี 2020 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน 2. ด.ญ.วรัชยา ตั้งศิริเมธากุล อาลักษณ์จิ๋ว ปี 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วม และ ปี 2021 ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย 3. ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 รุ่นอายุ 61 ปีขึ้นไป ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบ ภาพ 1 เล่ม 4. คุณอรย […]

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานกรรมการอำนวยการ สมาคมพระคริสตธรรมไทย และ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 ดังนี้ อาจารย์ วรรณดี คันธวงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม นาย ณัฐเสกข์ นาคสิทธิ์ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-30 ปี ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม (ศาสนาจารย์สันติ […]

วิธีการสั่งซื้อหนังสืออีบุ๊ก และหนังสือเสียง สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ร้านหนังสืออีบุ๊ก และหนังสือเสียง สมาคมพระคริสตธรรมไทย TBS E-Book and Audio Book เพื่อให้นักอ่านไม่พลาดหนังสือดีมีคุณภาพที่ผลิตโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (หรือ e-book ) ซึ่งไม่เพียงแค่อำนวยความสะดวกในการอ่านเท่านั้น แต่สามารถให้นักอ่านหาซื้อได้ง่ายอีกด้วย สมาคมฯ จึงจัดเตรียมช่องทางต่างๆ ในการสั่งซื้อและมีวิธีการชำระเงินอย่างหลากหลาย เพียงเลือกรายการหนังสือที่ต้องการ และส่งคำสั่งซื้อบนอุปกรณ์ของท่านไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone, Android, Windows หรือ Mac ผ่าน www.mebmarketing.com เลือกวิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต PAYSBUY, PayPal หรือเงินสดผ่านระบบ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, Tesco Lotus, JustPay, MPay, Big C, Pay@Post หรือชำระด้วยการโอนผ่าน ATM, Internet Banking เพียงเท่านี้ ท่านก็จะได้เป็นเจ้าของหนังสือดีมีคุณภาพจากสมาคมฯ ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว วิธีการสั่งซื้อหนังสืออีบุ๊ก และหนังสือเสียง สมาคมพระคริสตธรรมไทย 1. กดเลือกหนังสือที่ต้องการ 2. กดปุ่ม “ซื้อ” […]

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรมหาพร กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรมหาพร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 ให้กับสมาชิกคริสตจักรมหาพร ดังนี้ ด.ญ. ธนิดา ตระกูลมีสุข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ เงินสด 900 บาท คุณ วีระสิทธิ์ วงศ์หล่อ รุ่นอายุ61ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม คุณ อุทัย สุทธิ์เสงี่ยม รุ่นอายุ61ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมแข่งขัน ในโอกาสนี้ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการฯ ได้เทศนาในหัวข้อ จารึกไว้เพื่ออ่านให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในพระธรรรมดาเนียล 5:25-30 สมาคมฯ ขอขอบคุณ ศาสนาจารย์ เอกรินทร์ คำเสียง ศิษยาภิบาลคริสตจักรมหาพร ที่ให้การสนับสนุนส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน

วันระลึก ศจ.ดร.แดน บีช บรัดเลย์ (หมอบรัดเลย์)

วันระลึก ศจ.ดร.แดน บีช บรัดเลย์ (หมอบรัดเลย์) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2021 วันระลึก ศจ.ดร.แดน บีช บรัดเลย์ (หมอบรัดเลย์) ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้นำพวงมาลามาร่วมงานนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงหมอบรัดเลย์ มิชชันนารีสังกัดคณะ THE AMERICAN BOARD OF COMMISIONERS FOR FOREIGN MISSIONS และ คณะ THE AMERICAN MISSIONARY ASSOCIATION ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.1873 อายุ 69 ปี นับเป็นเวลา 148 ปีที่แล้วท่านได้อุทิศตนเป็นมิชชันนารีสอนศาสนาและสร้างคุณประโยชน์นานานับประการทางด้านการศึกษา การพิมพ์ และการแพทย์ในประเทศไทย กล่าวประวัติย่อโดย ศจ.ดร.ชำนาญ แสงฉาย และ อธิษฐานปิดโดย ศจ.ดร.ประสาทพงศ์ ปั้นสวย อนุศาสกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีผู้มาร่วมงานจากหน่วยงาน ส่วนตัว สื่อมวลชนต่างๆ […]

เปิดอกพูด เปิดใจฟัง

เปิดอกพูด เปิดใจฟัง แนะนำหนังสือ “เปิดอกพูด เปิดใจฟัง” หนังสือจากชุด เพื่อนช่วยเพื่อน หนังสือดีสำหรับครอบครัว และ สำหรับวัยรุ่น หลายครั้งเราไม่เข้าใจลูก ในมุมกลับลูกก็ไม่เข้าใจเรา การหันหน้าเข้าหากัน การพูดคุยกันเพื่อปรับจูนความคิด แลกเปลี่ยนมุมมองของกันและกัน จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแนบแน่น อบอุ่นขึ้น เปิดให้ใจของคุณ ได้รับรู้ รับฟังสิ่งที่ลูกต้องการ สิคะ สั่งซื้อได้ที่ https://is.gd/zEFNYf สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย กรุงเทพ 094-493-3133 id line : tbsbookshop ฝ่ายขาย เชียงใหม่ 083-668-8009

คริสตจักรเล็กแต่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่

คริสตจักรเล็กแต่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ พันธกิจคัดลอกพระคัมภีร์คริสตจักรคอหงส์ โดย ศจ.คริสตชน รุ่งเรือง และทีมร่วมรับใช้ นี่แน่ะ เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆ บัดนี้ มันงอกขึ้นมา เจ้าไม่เห็นหรือ? และเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง  อิสยาห์ 43:19 จากจุดเริ่มต้นคือมีพี่น้องที่มีภาระใจกับชุมชนที่เขาอยู่ อยากจะประกาศโดยเริ่มจากการทำงานกับเด็กๆ โดยใช้การสอนภาษาอังกฤษและดนตรีเข้าไปในชุมชนโดยมีความร่วมมือจากประธานของชุมชนให้ใช้สถานที่ซึ่งเป็นที่โล่งกว้างมีอาคารเล็กๆ เพียงหลังเดียว ซึ่งกิจกรรมที่พวกเราเริ่มทำช่วงปลายปี 2019 และมีการประกาศเชิญชวนและแจกใบปลิวอย่างเป็นทางการในวันเด็กของปี 2020 ซึ่งมีเด็กเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก และหลังจากนั้นสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ “อาลักษณ์จิ๋ว” สำหรับเด็กใช้พระธรรมเอเสเคียล ทีมงานสมาชิกคริสตจักรจึงเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นโครงการที่ดีน่าจะส่งเสริมเด็กๆ จึงได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองและเด็กที่สมัครใจในการแข่งขันคัดลอกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า จนมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถรวมตัวกันได้ในบ้านสมาชิกแต่ละหลัง จากที่เราว่าโครงการคัดลอกพระคัมภีร์มีการตอบรับดี แต่อาจเป็นเพราะเด็กยังไม่เชื่อและผู้ปกครองก็เริ่มต่อต้าน เราจึงคิดยุทธวิธีนี้ขึ้นมา คือ ประกาศกับเด็กๆโดยการเปิดห้องชั้นรวีฯให้ “คัดลอกพระคัมภีร์แลกค่ายังชีพ” เพราะช่วงโควิด-19 หลายคนตกงานรายได้ลดลง ไม่มีงานทำ เราจึงคิดว่าควรช่วยเหลือคนในชุมชน โดยนำงบประมาณที่จะทำพันธกิจการประกาศมาสร้างแรงจูงใจให้เขาเหล่านั้นได้พบพระวจนะของพระเจ้า  เช่น คัดลอกคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ และ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต รอบละ 10 บาท ในวันเวลาที่กำหนด และให้คัดพระธรรมยอห์น ซึ่งเป็นพระกิตติคุณของพระเจ้า ข้อละ 1 บาท […]

1 2 3 26