Blog

ผลการศึกษาเผย “อ่านหนังสือจากเล่ม” สามารถจำเนื้อหาได้มากกว่าอ่านจากหน้าจอ

ผลการศึกษาเผย “อ่านหนังสือจากเล่ม” สามารถจำเนื้อหาได้มากกว่าอ่านจากหน้าจอ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความพัฒนาไปไกล แต่อะไรที่มันดั้งเดิมมันมักจะมีอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่า เช่นการอ่านหนังสือจะเล่มนั้น มีการทำการวิจัยออกมาว่า สามารถทำให้จำเนื้อหาที่อ่านได้มากกว่าการอ่านจากหน้าจอแท็บเล็ต หรือมือถือนั่นเอง คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ในสหรัฐฯ ทำการทดลองและศึกษาพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่าง ได้พบว่าการอ่านข้อมูลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้คนมีความอดทนน้อยลงที่จะอ่านข้อมูลที่มีความยาวหรือซับซ้อน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดยืนยันว่า ชอบอ่านข้อมูลที่เป็นดิจิทัลมากกว่าการอ่านหนังสือหรือตำรา และทำความเข้าใจเนื้อหาดิจิทัลได้ดีกว่า แต่เมื่อทำการวัดผลความเข้าใจด้วยการถามถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่าน พบว่ากลุ่มเป้าหมายจำประเด็นสำคัญและรายละเอียดที่อ่านจากหนังสือได้มากกว่าการอ่านข้อมูลดิจิทัล สาเหตุที่การอ่านข้อมูลจากหนังสือทำให้จดจำได้มากกว่า นั้นก็คือ หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีสิ่งขัดจังหวะและรบกวนสมาธิของผู้อ่านมากกว่า เช่น ความสว่างหรือความเร็วในการเลื่อนหน้าจอ ขณะที่การอ่านเรื่องต่างๆ จากสิ่งพิมพ์จะมีความต่อเนื่องมากกว่า เพราะการอ่านข้อมูลหนึ่งหน้ากระดาษจะทำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมหรือความเชื่อมโยงของข้อมูลได้ แต่ข้อมูลจากหน้าจอจะถูกตัดให้สั้นเพื่อให้เหมาะกับการเลื่อน หรือ Scroll ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้อ่านไม่ค่อยจะต่อเนื่อง เพราะต้องเลื่อนหน้าจอไปมา ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์การประชุมเศรษฐกิจโลก ซึ่งนำผลวิจัยดังกล่าวมาเผยแพร่ จึงได้ระบุว่า การเรียนรู้ที่รวดเร็ว มีราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งหมายถึงความจดจำและความเข้าใจที่อาจจะลดน้อยลงของผู้เรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมาแทนการอ่านตำราหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์การประชุมเศรษฐกิจโลก ได้กล่าวถึงข้อดีของข้อมูลดิจิทัลเพิ่มเติม โดยระบุว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ขณะที่การค้นหาข้อมูลต่อยอดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบอินเทอร์เน็ตมีต้นทุนต่ำกว่าการค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์ แต่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายกว่ามาก ที่มาข้อมูล ภาพ : www.sanook.com

คนไม่กลัวตาย!

คนไม่กลัวตาย! ชายตาบอดจากเมืองไทยคนหนึ่ง ไปเที่ยวรัฐเท็กซัส “โอ้โห เบาะใหญ่จัง”   เขาอุทานออกมาเมื่อนั่งรถไฟเข้าในเมือง “…..ของทุกอย่างในเท็กซัส ล้วนแต่ใหญ่ๆ ทั้งนั้น แหละ!” ชายที่ยืนถัดไปกล่าวขึ้น พอถึงโรงแรม ชายตาบอดเข้าไปในบาร์ แล้วสั่งเบียร์มาดื่ม  หลังจากสัมผัสกับแก้วเบียร์ขนาดมหึมาในมือ เขาก็อุทานออกมาว่า  “โอ้โห  เบียร์ที่นี่แก้วใหญ่เหลือเกิน” “ของทุกอย่างในเท็กซัสล้วนแต่ใหญ่ๆ ทั้งนั้นแหละ”  พนักงานเสิร์ฟกล่าวขึ้น …หลังจากนั้น ชายตาบอดก็ถามทางไปห้องน้ำ  แต่เขาเลี้ยวผิดทาง แล้วสะดุดหล่นโครมลงไปในสระว่ายน้ำ….. ด้วยความตกใจและกลัวตาย   เขารีบตะโกนลั่นว่า … “อย่ากดชักโครก!” คงมีน้อยคนที่ไม่กลัวตาย! คนตาบอดในเรื่องก็เป็นหนึ่งในคนส่วนใหญ่ที่กลัวตาย! แต่ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆ หรือ? สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่หลังความตาย และลึกๆ ในใจรู้สึกไม่พร้อมสำหรับการจากโลกนี้ไป จะอดกังวลไม่ได้ถึงผลที่จะตามมา! ในขณะที่คนอีกประเภทหนึ่ง ไม่กลัวความตาย  เพราะไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น   คนประเภทนี้ก็จะปล่อยชีวิตตามใจปรารถนาของตนเองอย่างคึกคะนอง แต่หากชีวิตหลังความตายมีจริง และมีการพิพากษาตามการกระทำของแต่ละคน  คนชนิดนี้จะเจอดีหลังความตายอย่างแน่นอน! สำหรับคนที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริง จะไม่กลัวความตาย  เพราะเขาเชื่อมั่นว่า หลังจากเขาตายไปแล้ว ยังมีพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์รอรับเขาอยู่ด้วยความรัก! คนชนิดนี้จะมีสันติสุขในจิตใจ และไม่ท้อถอย ท้อแท้หมดหวังในชีวิต […]

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี การแข่งขันรอบที่ 1/2021

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี การแข่งขันรอบที่ 1/2021 ผ่านทางระบบ zoom meeting โดยได้สร้างข้อสอบเป็น google form เพื่อสะดวกในการควบคุมภายในโรงเรียนครับ

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์  ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทย และคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 คะแนน 100% ด.ช.ปราชญ์ นทีคีรีกาญจน์ คริสตจักรจีนเชียงใหม่ ด.ช.วชิราวิชญ์ ล้ำวีรประเสริฐ– คริสตจักรไทยกรุงเทพ ด.ญ.นัฟทาลี ศรีสถิต คริสตจักรมหาพรรังสิต ด.ญ.มันนาริน บัวหลวงงาม คริสตจักรสดุดี ด.ช.เกียรติพงศ์ บุญญานุพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช.ธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช.อรัญพงษ์ วัฒนะจันทรกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ญ.เบญฉัตร วิชัยรัตน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ญ.ไอย์รีน จันทรรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย คะแนน 97% ด.ญ.จิดาภา โกสุมศุภมาลา คริสตจักรจีนเชียงใหม่ ด.ญ.ธมลวรรณ วันเสน คริสตจักรไทยกรุงเทพ ด.ญ.พิชชาภา กันธิพรรณ์ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ ด.ช.เบนยามิน แก่นดี คริสตจักรสดุดี ด.ช.วรุต […]

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รอบที่ 1

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รอบที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2021 เวลา 14.30 น.

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทย และคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คะแนน 100% ด.ช.ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล– คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ด.ญ.สิรินิรันดร์ กรีแก้ว คริสตจักรนครเชียงใหม่ น.ส.เสหมี่ จะคือ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ คะแนน 98% ด.ญ.รีน่า ดีมาร์จ คริตสจักรจีนเชียงใหม่ ด.ญ.ศศิวรางคณา อินต๊ะคำ คริสตจักรบ้านเปี่ยมรัก ด.ญ.ธีร์รินทร์ บุญพุทธธรรม– คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ ด.ญ.ปราญชลี นารถมณี คริสตจักรศรีราชา ด.ญ.สุลัดดา จะนะ คริสตจักรศิโยนแม่อาย ด.ญ.อาทิตยา แซ่จัง หอพักม้งขุนยวม คะแนน 95% ด.ช.ภูริณัฐ ทวิสุวรรณ คริสตจักรตรัง ด.ญ.มารีย์ยา โชคพารุ่งเรือง คริสจักรจีนเชียงใหม่ ด.ญ.นรินทรา วงศ์ผดุงธรรม […]

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทย และ  คณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คะแนน 100% นาย โมทนา เลาหะตั้งสกุล คริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ นาย ภูฟ้า บุญญพิทักษ์สกุล– คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ นาย ธนกร จะชา บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ น.ส.ดีโบร่า จะลอ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ น.ส.กานต์สิรี จะทอ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ คะแนน 98% นาย พีรพัฒน์ คำหลงแว่น– คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ น.ส.กมลชนก กิตติคุณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม น.ส.สิริพร ศิริทักษิณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม น.ส.ลัลนา แซ่ห่อ หอพักม้งขุนยวม คะแนน 95% นาย […]

1 2 3 50