Blog

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ กรุงเทพ

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2022 อาจารย์ ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2021 ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ดังต่อไปนี้ ด.ญ. ธารไท ศุภประดิษฐ์ (เหรียญทอง) ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ด.ช. ปฐมภัทร ธาดาพินิต ด.ช. วงศกร จึงวิวัฒนวงศ์ ด.ญ. พรรษพร โสววัฒนกุล ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : […]

พระคัมภีร์ระบายสีของฉัน

  พระคัมภีร์ระบายสีของฉัน คราวนี้เด็กๆ ก็จะสามารถระบายสีได้ตามชอบตลอดเล่ม ท่านสามารถเริ่มสอนเด็กเล็กถึงเรื่องความสำคัญของพระวจนะพระเจ้า ได้ด้วยภาพระบายสีที่ง่าย และเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่การทรงสร้างโลกในปฐมกาลตลอดจนถึงกิจการของอัครทูต และจดหมายฝากในพันธสัญญาใหม่ ท่านสามารถนำพระคัมภีร์ระบายสีของฉันไปใช้เป็นกิจกรรม และโอกาสต่างๆ การดูแลเด็กหลังเลิกเรียน กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเรียนรู้พระคัมภีร์ การทบทวนเรื่องราวพระคัมภีร์ งานเลี้ยงวันเกิด การทำหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ การประกาศกับเด็ก งานเลี้ยงของคริสตจักร กลุ่มของคริสตจักร การทำภาพตัดปะ การจัดเรียงลำดับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ สถานเลี้ยงเด็ก การตกแต่งห้องเรียน กิจกรรมของคริสตจักรระหว่างสัปดาห์ การไปเที่ยวกับครอบครัว ช่วงพักผ่อนที่บ้าน การเรียนที่บ้าน กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาล การเฝ้าเดี่ยว ค่ายฤดูร้อน ชั้นเรียนรวีวารศึกษา กิจกรรมช่วงปิดเทอมของโรงเรียน หรือ ช่วงเวลารอคอย รหัสสินค้า 4070211001 หนังสือที่เป็นมากกว่าสมุดระบายสี เพราะมีเนื้อเรื่องจากพระคัมภีร์จำนวน 119 เรื่อง สรุปด้วยใจความชัดเจน และมีทั้งภาษาไทย-อังกฤษในเล่มเดียวกัน เรียนรู้พระคำของพระเจ้า เสริมจินตนาการด้วยสีสัน ศึกษาภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน แบบ 3 in 1 คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม จำนวน 119 เรื่อง […]

หนังสือพิมพ์อุดมสาร ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

หนังสือพิมพ์อุดมสาร ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ข่าวการมอบใบประกาศนียบัตรซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 ในหนังสือพิมพ์อุดมสาร ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่46 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 23*-29 มกราคม 2022   ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้เดินทางไปดูงานสมาคมฯ ที่ จ.เชียงใหม่ และเยี่ยมหลุมฝังศพคุณแม่แฝงจันทร์ สมหวัง ผู้ถวายที่ดินสมาคมพระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ หลุมฝังศพพ่อครูหลวง-แม่ครูหลวงแมคกิลวารี มิชชันนารีท่านแรกที่ประกาศในเชียงใหม่

คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่

คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2021 และ อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ณ คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021 1.ด.ช. รฐนนท์ คำร้อง เหรียญทอง (คะแนนสูงสุด) 2. นาย ภูฟ้า บุญญพิทักษ์สกุล เหรียญทอง (คะแนนสูงสุด) 3. ด.ช. ปัณณพงศ์ สงขกุล เหรียญทอง 4. ด.ช. ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล เหรียญทอง 5. ด.ญ. ปภัสสร หว่าหลิ่งต๊ะ อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2021 1.น.ส. ภัทรสิริ […]

คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม)

คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) 11 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2020-2021 และ อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2020-2021 ณ คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) ดังต่อไปนี้ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020 1. ด.ญ. รีน่า ดีมาร์จ 2. ด.ญ. หนึ่งธิดา แซเผาะ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021 1. ด.ช. ปราชญ์ นทีคีรีกาญจน์ เหรียญเงิน 2. ด.ญ. ปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์ เหรียญเงิน 3. ด.ญ. ธิดา โจปัญญา เหรียญเงิน 4. ด.ญ. รีน่า ดีมาร์จ เหรียญเงิน 5. ด.ญ. […]

คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่

คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2020-2021 ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020 1.ด.ช. โมทนา เลาหะตั้งสกุล เหรียญทอง (คะแนนสูงสุด) 2.ด.ญ. ปัทมาพร นามคง 3.ด.ช. พีรพัฒน์ คำหลงแว่น ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021 1.ด.ช. โมทนา เลาหะตั้งสกุล เหรียญทอง (คะแนนสูงสุด) 2 ด.ช. พีรพัฒน์ คำหลงแว่น เหรียญเงิน 3.ด.ญ. ปัทมาพร นามคง เหรียญทองแดง 5.อศจ. ศิรภัสสร กลิ่นสุทโธ โล่ผู้ติว ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank […]

คริสตจักรศิริวัฒนา เชียงใหม่

คริสตจักรศิริวัฒนา เชียงใหม่ 10 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ให้กับคริสตจักรศิริวัฒนา เชียงใหม่ ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 1.มัคนายก บงกช ดลโสภณ 2.นาง กุลรัศมิ์์ อินทระ 3.คุณ วีรภัทร อินทา 4.ด.ญ. พิมพิกา เอี่ยมผ่อง ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 10 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020-2021 และ อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ให้กับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020 1.ด.ญ. ปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์ เหรียญทอง 2.ด.ญ. รินรดา วนะเกียรติกุล เหรียญทอง 3.ด.ช. ปัณณพงศ์ สงขกุล เหรียญเงิน 4.น.ส. เวทิตา บุญยืน เหรียญทองแดง 5.ด.ญ. ไอย์รีน จันทรรัตน์ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021 1.ด.ญ. ฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ เหรียญเงิน 2.ด.ช. ธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ์ เหรียญเงิน 3.ด.ช. […]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 10 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 และ อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2020-2021 ให้กับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021 1.. ด.ญ. ภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา เหรียญเงิน 2. ด.ช. นิติภูมิ เศรษฐรุ่งเรือง เหรียญเงิน 3. น.ส. บัณฑิตา เกตุชม เหรียญเงิน 4. น.ส. กรียาภรณ์ ต๊ะกาบโพธิ์ เหรียญเงิน 5. ด.ญ. ปุณชรัสมิ์ เพชรประพันธ์ 6. ด.ญ. กัญญพัชร ขยายแย้ม 7. ด.ช. […]

1 2 3 52