Blog

โครงการ มอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ

โครงการมอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ได้มอบพระคัมภีร์ เพื่อช่วยสนับสนุนพันธกิจองค์กรคริสเตียน และคริสตจักร ที่ทำพันธกิจเรือนจำทั่วประเทศไทย อาทิ พันธกิจชีวิต Life Ministries, คริสตจักรความหวังอุดรธานี, คริสตจักรรักดั้งเดิม, พันธกิจมานาประจำวัน ฯลฯ . . . . . สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ขออธิษฐานให้พระคัมภีร์ทุกเล่ม และพระวจนะทุกข้อทุกตอน เป็นพระพรแก่นักโทษผู้ทนทุกข์และสิ้นหวังทุกท่าน รวมถึงนักโทษที่จะกลับคืนสู่สังคมครับ ขอเชิญร่วมสนับสนุนพันธกิจกับเราได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานพหลโยธิน ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 069-2-72569-7 Bank details for donations Bank name : Kasikorn Branch : Phahonyothin Account name : Thailand Bible Society Account number : 069-2-72569-7

ประกาศผลออนไลน์ 2023

ประกาศผล วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2023 รุ่นเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 คลิกที่นี่ รุ่นกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกที่นี่ รุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 คลิกที่นี่ สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร  

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ออนไลน์

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร นาย ธรรมรัฐ แสนหาญชัย คริสตจักรหัวกุญแจ นาย ภูริณัฐ ทวิสุวรรณ คริสตจักรตรัง นาย แทนรัก กอสง่าลักษณ์ คริสตจักรลาดกระบัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร นางสาว ชนัดดา ทารัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นางสาว นุตประวีณ์ บุญนุ่น โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นางสาว ธัญชนิต ถีระพงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร นางสาว ธารพระพร มาธุสรสวรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาว ศิรภัสสร […]

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ออนไลน์

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร นางสาว มนัสนันท์ พนมวงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นาย ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร เด็กชาย กฤตกานต์ นิติสาพร คริสตจักรหัวหมาก เด็กหญิง กานดาวดี อากาศเมฆ คริสตจักรสามพราน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร เด็กหญิง ธิดา โจปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เด็กหญิง สุภาพร บุญมาคำคีรี พันธกิจบ้านฟื้นใจภายใต้พันธกิจบ้านแห่งชัยชนะ นางสาว ณัฐณิชา เพชรไชย คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ เด็กชาย วิน […]

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ออนไลน์

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร เด็กหญิง พิชญา เทียนวิหาร คริสตจักรปราจีนบุรี (อาคารใหม่) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร เด็กหญิง กีรตยา กิตติภูมิวงศ์ คริสตจักรสาธร เด็กชาย อภินพ ป่ากว้าง คริสตจักรพระสิริพัทยา เด็กชาย ณคุณ ยอดยิ่ง คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร เด็กชาย พชร ขจรบุญ คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ เด็กหญิง สิรภัทร เรืองสุข โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี […]

TBStory I เจ้าพ่อเพลงรัก ได้มาพบกับความหมายของความรักที่แท้จริง ในพระคัมภีร์ I บอย โกสิยพงษ์

TBStory I เจ้าพ่อเพลงรัก ได้มาพบกับความหมายของความรักที่แท้จริง ในพระคัมภีร์ I บอย โกสิยพงษ์ TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์ Ep.6 เจ้าพ่อเพลงรัก ได้มาพบกับความหมายของความรักที่แท้จริง ในพระคัมภีร์ I บอย โกสิยพงษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทว่าชีวิตดำเนินไปท่ามกลางอุปสรรคปัญหา แต่งเพลงรักร้อยพันบทตามหน้าที่ กระทั่งได้พบพระเจ้าและสัมผัสถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ยากที่จะบรรยายเป็นถ้อยคำ จนเป็นที่มาของบทเพลงดังชื่อว่า “รัก” แต่นิยามของความรักแท้นั้น มีบันทึกไว้ในหนังสือเล่มเดียว คือ พระคัมภีร์ ผมได้รู้จักกับพระเจ้านะครับ ในปี 2002 นะครับ I came to know God in 2002. ในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมก็หลายอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียงลำดับไม่ถูกนะฮะ At that time, I was faced with many challenges in my life. I can’t put […]

คณะชาวจีน Jiangsu Christian Council จากมณฑลเจียงซู

คณะชาวจีน Jiangsu Christian Council จากมณฑลเจียงซู เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ต้อนรับคณะชาวจีน Jiangsu Christian Council ซึ่งเดินทางมาจากมณฑลเจียงซู เพื่อทำความรู้จัก และเชื่อมความสัมพันธ์กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคริสตจักรในประเทศไทย โอกาสนี้ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอขอบคุณ คริสตจักรไมตรีจิต ที่กรุณาให้คณะ Jiangsu Christian Council เข้าเยี่ยมชมสถานที่ และรับทราบถึงพันธกิจของคริสตจักรไมตรีจิต คริสตจักรไมตรีจิต

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร คริสตจักรปราจีนบุรี (อาคารใหม่) นาย นิติภูมิ เศรษฐรุ่งเรือง นางสาว ภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางสาว ฟ้าใส ก้าววิทยาคม นางสาว ไม้แก้ว บุตรคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา นาย ศิวพัฒิ สวัสดิชัย นาย เมธี แสนพงษ์ รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท […]

ประกาศผลภาคสนาม (ออน์ไซต์) 2023

ประกาศผล วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2023 รุ่นเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 คลิกที่นี่ รุ่นกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกที่นี่ รุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 คลิกที่นี่ สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร  

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย นาวสาว ภัทรจีรา เฮงวิรัต เด็กชาย อาบี กูจาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร คริสตจักรหัวหมาก เด็กชาย กฤตกานต์ นิติสาพร เด็กหญิง เจนิสตา ละวรรณา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร คริสตจักรเอกชัยแบ๊บติสต์ นาวสาว ปราณขวัญ เชื้อสุข นาวสาว มาลิณ นิติกิจไพบูลย์ รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร โรงเรียนนักบุญเปโตร เด็กหญิง ณัฐริกา […]

1 2 3 74