กันยายน 2016 ตรวจคำแปลพระธรรมมาระโกภาษามือ ดราฟท์ที่ 3

กันยายน 2016 ตรวจคำแปลพระธรรมมาระโกภาษามือ ดราฟท์ที่ 3

ต้องขอบคุณพระเจ้าเป็นพิเศษคือ โครงการภาษามือที่แปลพระธรรมมาระโกเป็นเวลายาวนาน และได้มีการทำดราฟท์ที่ 3 เสร็จแล้ว แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน SIL มาช่วยตรวจ ก็มีคำแนะนำหลายอย่างที่เสนอให้แก้ไข ผู้แปลและทีมคนหูหนวก ได้รับแรงบันดาลใจว่าจะแปลใหม่ เพราะรู้วิธีที่ดีขึ้นกว่าเดิม พระเจ้าได้ใส่ภาระใจให้กับสามีภรรยาคนหูหนวกคู่หนึ่งที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ดี มีเงินเดือนประจำ ให้ลาออกจากงาน เพื่อทำงานเป็นผู้แปลเต็มเวลา เมื่อเขาทั้งสองตั้งใจจะลาออก ในขณะที่สมาคมฯ ไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้ เพราะไม่คาดคิดว่าจะมีคนมาทำงานเต็มเวลา แต่ด้วยความรักของสมาชิกบางคนของสมาคมฯ และคริสเตียนที่รักพระเจ้า จึงได้ถวายเงินเดือนให้กับสามีภรรยาคู่นี้มาทำงาน แต่เมื่อสามีภรรยาคู่นี้ตัดสินใจจะลาออกจริงๆ บริษัทก็เสนอขึ้นเงินเดือนและเพิ่มสวัสดิการให้ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งสองได้ตัดสินใจลาออกเพื่อมารับใช้พระเจ้า

เมื่อทั้งสองมาทำงานเต็มเวลาร่วมกับคนอื่นที่ทำงานบางเวลา ก็ทำให้การแปลคืบหน้าไปอย่างมาก และงานแปลก็มีคุณภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เขาทั้งสองได้เดินทางไปหาคนหูหนวกตามที่ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าคำแปล ที่ทำขึ้นมานั้น คนหูหนวกแต่ละที่จะเข้าใจหรือไม่ เมื่องานนี้เสร็จ เชื่อว่าจะเป็นพระพรอย่างมากมาย และทำให้คนหูหนวกมีโอกาสได้รับรู้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อย่างทั่วถึง