การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (TTAC) 2024

ขอเชิญท่านพบกับ
การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (TTAC) 2024
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2024 เวลา 08:30 – 15:30 น.

ไม่ว่าท่านจะเป็น 

  • ผู้รับใช้หรือผู้นำในคริสตจักร
  •  อาจารย์หรือนักศึกษาในสถาบันด้านคริสต์ศาสนศาสตร์
  • คริสเตียนคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องคริสต์ศาสนศาสตร์

โดยท่านสามารถมีส่วนร่วมในงาน TTAC 2024 ได้ดังนี้  

  1.  รับชมการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ตามหัวข้อที่ท่านสนใจในงาน TTAC 2024 (ผ่านทาง Zoom) ซึ่งท่านจะมีโอกาสอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะสามัคคีธรรม กับผู้นำเสนอผลงานและพี่น้องคริสเตียนจากทั่วประเทศไทย โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในโอกาสถัดไป
  2. ส่งผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ เพื่อร่วมนำเสนอในงาน TTAC 2024

โดยลงทะเบียนและส่งผลงานของท่านได้ที่นี้ คลิก (ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2023)

  • จัดโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ร่วมกับ หน่วยงาน/สถาบันด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ชั้นแนวหน้าในประเทศไทย