การประชุมสมัชชาประจำปี 2019

ประกาศ

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกท่าน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

จึงขอเลื่อนงานประชุมสมัชชาประจำปี 2019 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ขอพระเจ้าอวยพระพรสมาชิกฯ ทุกท่าน

สมาคมพระคริสตธรรมไทย

 

 

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประจำปี 2019 ในหัวข้อ “หยุดกังวล”

ร่วมนมัสการและรับฟังคำเทศนาหนุนใจ โดย ดร.นุโรจน์ พานิช

และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถวาย พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ และเอเสเคียล

ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย (รถไฟฟ้า BTS สถานีราชเทวี)

(เชิญร่วมรับประทานอาหาร หลังการประชุม)

​ภายในงานท่านจะได้รับทราบรายงานการดำเนินงานประจำปีของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และเลือกซื้อสินค้าที่สมาคมฯ ในราคาพิเศษ ลดสูงสุด 50% เฉพาะวันงานเท่านั้น

​สมาชิกสมาคมฯ จะได้รับพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา เอเสเคียล ท่านละ 1 เล่ม ที่จุดลงทะเบียน

หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมงาน กรุณาแจ้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่อไปนี้

1) โทรศัพท์ 02-279-8341-4

2) แจ้งชื่อ-นามสกุล ทาง E-mail : tbs@thaibible.or.th

3) ผ่าน Line : @thaibible.line หรือ Facebook : สมาคมพระคริสตธรรมไทย

หมายเหตุ : กรุณายืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 12 มีนาคม 2020 เพื่อจัดเตรียมสถานที่และอาหาร