การภาวนาอธิษฐานช่วยลดความดันโลหิต

นักวิจัยค้นพบว่าสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจ สำนักข่าวชื่อ Scripps Howard News Service (SHNS) ได้ตีพิมพ์เรื่องงานศึกษาวิจัยที่ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยดู๊คในสหรัฐอเมริกา (Duke University Medical Center)

ซึ่งพบว่าการอธิษฐานช่วยลดความดันโลหิตของคนอัฟริกันอเมริกัน นายแพททริค สเตฟเฟน (Patrick Steffen) และคณะวิจัยในสาขาวิชาจิตเวชและพฤติกรรม ได้ทำการวิจัยคนผิวดำ 78 คน โดยวัดความดันโลหิตในขณะทำการทดสอบอยู่ที่คลินิค ตลอดจนเวลาทำงานปกติ และเวลานอน ได้พบว่าคนที่มีความเชื่อเคร่งครัดในศาสนามีความดันโลหิตต่ำกว่าคนทั่วๆ ไปถึง 7 หน่วย แต่กับกลุ่มคนผิวขาว ไม่พบความแตกต่างของความดันโลหิตอย่างมีนัยสำคัญระหว่างคนที่เคร่งศาสนาและไม่เคร่ง นายสเตฟเฟนกล่าวว่า “การค้นพบนี้ให้ความคิดว่าความเชื่อในศาสนาสามารถเป็นเกราะป้องกันอาการโรคหัวใจของคนอัฟริกันอเมริกันได้” รายละเอียดในเรื่องนี้สามารถหาอ่านได้จากวารสารชื่อ Psychosomatic Medicine ส่วนหนึ่งของรายงานกล่าวว่า แม้จะตั้งสมมติฐานว่าคนผิวสีมีแนวโน้มที่จะมีความดันโลหิตสูงกว่าคนในเผ่าพันธุ์อื่นๆ การวิจัยก็ยังปรากฏผลที่น่าสนใจมาก กลุ่มนักวิจัยนี้กล่าวว่า ถึงแม้จะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าความเชื่อทางศาสนามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคม ปัจจัยทางสังคมก็แค่ทำให้ความดันโลหิตของคนเปลี่ยนแปลงขณะกำลังตื่นอยู่เท่านั้น แต่คนที่มีความเชื่อเคร่งครัดในศาสนานั้น จะมีความดันโลหิตต่ำกว่าพวกแรกแม้แต่เวลานอนหลับ

Charisma News Service, Vol. 3 No. 90, Ju