การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ฉบับที่ 1/2020

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย  ที่มุ่งเน้นในการแปลพระคัมภีร์โดยใช้ภาษามือในการสื่อสาร ให้แก่ผู้ที่พิการทางการได้ยิน  ทีมงานแปลภาษามือได้แปลพระธรรมนางรูธ โยนาห์ มาระโก และกิจการ บทที่1-10  เสร็จสิ้นและเผยแพร่ทาง Youtube แล้ว  โดยดูได้จาก Link : Tbs thsl  พระคัมภีร์ภาษามือไทย TBS (Videos)  และกำลังแปลพระธรรมกิจการบทที่ 20  ขอพี่น้องโปรดอธิษฐานเผื่อทีมงานภาษามือ ในการทำงานแต่ละขั้นตอน ให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามเวลากำหนด  เพื่อให้พันธกิจนี้เป็นพระพรสู่ผู้ที่พิการทางการได้ยินต่อไป