การ์ดคริสตมาส 2021

การ์ดคริสตมาส 2021

การ์ดคริสตมาส 2021 มี 4 แบบ มีข้อพระคัมภีร์ที่ปกหลัง

  • รหัสสินค้า 5070211002 MARRY CHRISTMAS
  • รหัสสินค้า 5070211003 WONDERFUL SAVIOUR… 
  • รหัสสินค้า 5070211004 ONE STAR THAT SHONE…
  • รหัสสินค้า 5070211005 GOD’S HOPE.
  • ปกพิมพ์สี่สีในพิมพ์สีเดียว
  • ขนาด 10.2X16 ซม.

สนใจสั่งซื้อ การ์ดคริสตมาส 2021 คลิก