“กิจกรรมสัญจร รับพระพร 365 วัน” ครั้งที่ 1

“กิจกรรมสัญจร รับพระพร 365 วัน” ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2023

ทีมงาน TBS และเหล่าอาสาสมัคร เดินสายแบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆ ณ ชุมชนบ้านมั่นคง ซอยสวนพลู โดย TBS ได้นำหนังสือ “รับพระพร 365 วัน” และ “พระคัมภีร์ระบายสีของฉัน” ตลอดจนขนมและอุปกรณ์เครื่องเขียน ไปแบ่งปันให้แก่น้องๆ ในชุมชนฯ ทำให้น้องๆ ไม่เพียงได้เรียนรู้เรื่องราวในพระคัมภีร์ ทว่ายังได้ฝึกฝนทักษะการอ่านหนังสือและการระบายสี อีกทั้งยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข ความสนุกสนาน ความอบอุ่น อย่างมากมาย
TBS ขอขอบคุณพันธมิตรหลากหลายคริสตจักรที่เดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมกับ TBS ในครั้งนี้ รวมถึงถวายเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม อันได้แก่ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ คริสตจักรแห่งพันธสัญญา คริสตจักรสานสัมพันธ์ และ คริสตจักรใจสมาน
หากพี่น้องท่านใดมีภาระในการสนับสนุนพันธกิจ “กิจกรรมสัญจร รับพระพร 365 วัน” ในครั้งต่อๆ ไป หรือยินดีเป็นพระพรในการถวายทรัพย์ให้แก่พันธกิจนี้ กรุณาติดต่อ แผนกประชาสัมพันธ์และระดมทุน โทร. 084-903-5786