ขอแสดงความอาลัย ผป.วิจิตร วงศ์เกียรติขจร 3-20

ขอแสดงความอาลัย ผป.วิจิตร วงศ์เกียรติขจร

   

ขอแสดงความอาลัย ผป.วิจิตร วงศ์เกียรติขจร กรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่ท่านจากไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2020 โดยมีพิธีไว้อาลัยในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2020 ณ คริสตจักรใจสมาน รามคำแหง

   

มีพิธีฝังร่างในวันที่ 12 พฤษภาคม 2020 เวลา 11.30 น. ที่สุสานสุขนิรันดร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2020 เวลา 18.00 น. ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย ได้ไปร่วมพิธีไว้อาลัยและเทศนา ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจครอบครัววงศ์เกียรติขจร

ผู้ปกครองวิจิตร วงศ์เกียรติขจร กรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 จนถึงปัจจุบัน

สมาคมพระคริสตธรรมไทย