คริสเตียนไทยให้ด้วยรัก

คริสเตียนไทยให้ด้วยรัก

   

โครงการ “คริสเตียนไทยให้ด้วยรัก” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2020   โครงการ “คริสเตียนไทยให้ด้วยรัก” โดย อ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์เพชรบุรี-สมุทรสงคราม ซึ่งท่านยังคงเดินหน้าแบ่งปันความรักของพระเจ้าต่อพี่น้องคนไทยผู้ประสบภัยโควิด 19 อย่างสัตย์ซื่อ และได้ส่งมอบเงินที่ได้รับจากพี่น้องคริสเตียน ถวายเพื่อสิ่งพิมพ์ในโครงการโควิด 19   ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร ร่วมถวายสนับสนุน โครงการ “ตาสว่างด้วยน้ำผึ้ง และพระวจนะ” โควิด 19

คำแนะนำขั้นตอนการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือ

ของโครงการ “คริสเตียนไทยให้ด้วยรัก” ระดับภูมิภาค (ต่างจังหวัด)

โดย ศจ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ คจ.พระเจ้าอุปถัมภ์เพรชรบุรี-สมุทรสงคราม