ขั้นตอนเข้า Stream Yard

ขั้นตอนเข้า Stream Yard

1.นําลิงก์ที่ได้รับมาวางบนบราวเซอร์ (โปรแกรมเข้าอินเทอร์เน็ต) เช่น Google Chrome ฯลฯ

2.กดที่ Allow Mic/Cam Access

3.กรอก ชื่อ นามสกุล ลงในช่อง Display Name

4.กด Enter Broadcast Syudio เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการถ่ายทอดสด