คจ.ที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์

คจ.ที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์

 

ร่วมโครงการแจกอาหาร กับคริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน  และ 2 พฤษภาคม 2020  สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ร่วมโครงการแจกข้าวกล่องชุมชุนแออัด  โดยการมอบหนังสือ “ชีวิตที่เป็นไท”(หนังสือคำพยานชีวิต) จำนวน 120 เล่ม  ได้ร่วมประกอบอาหารและนำไปแจกชุมชนต่างๆ  ซึ่งจัดโดยคณะมัคนายกคริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ ทางคณะจัดงานได้ซื้อใบปลิว “โควิด 19”  เพิ่มเติมอีกด้วย ร่วมถวายสนับสนุน โครงการ “ตาสว่างด้วยน้ำผึ้ง และพระวจนะ” โควิด 19