คณะชาวจีน Jiangsu Christian Council จากมณฑลเจียงซู

คณะชาวจีน Jiangsu Christian Council จากมณฑลเจียงซู

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ต้อนรับคณะชาวจีน Jiangsu Christian Council ซึ่งเดินทางมาจากมณฑลเจียงซู เพื่อทำความรู้จัก และเชื่อมความสัมพันธ์กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคริสตจักรในประเทศไทย

โอกาสนี้ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอขอบคุณ คริสตจักรไมตรีจิต ที่กรุณาให้คณะ Jiangsu Christian Council เข้าเยี่ยมชมสถานที่ และรับทราบถึงพันธกิจของคริสตจักรไมตรีจิต


คริสตจักรไมตรีจิต